Auteur M. Heemskerk
Tijdschrift Aflevering Artikel
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 28-09-2023 Kroniek pensioen en scheiding 2022 (II, slot)
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 22-09-2023 Hoge Raad 23-09-2022
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 19-09-2023 Kroniek pensioen en scheiding 2022 (I)
Arbeidsrechtelijke Annotaties 14-07-2023 Vervalt indexatie ex-werknemers na opzegging uitvoeringsovereenkomst en liquidatie pensioenfonds? Rechtsbescherming ex-werknemers bij pensioenwijzigingen na einde arbeidsovereenkomst
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 28-04-2023 Intrekking van de verplichtstelling: wanneer mag of moet het?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 11-08-2022 Kroniek pensioenrecht : Wet toekomst pensioenen en pensioenrechtspraak 2022,Heemskerk, M. [Mark] (AU)
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 20-06-2022 Scheid niet voor je 67 bent en alle geheimen van het partnerpensioen kent?: Aandachtspunten bij afstemming Wet Toekomst Pensioenen (WTP), Wet pensioenverdeling bij scheiding (Wps) en Wet bedrag ineens
Jurisprudentie Arbeidsrecht 20-02-2022 Hoge Raad 14-01-2022
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 23-06-2021 Invaren pensioenen: alternatieven voor afschaffing individueel bezwaarrecht
Jurisprudentie Onderneming & Recht 11-06-2021 College van Beroep voor het bedrijfsleven 23-02-2021
Jurisprudentie Arbeidsrecht 16-05-2021 Hoge Raad 09-04-2021
Bedrijfsjuridische Berichten 28-04-2021 Gevolgen van Brexit voor economische sancties en export controls
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-04-2021 Kroniek pensioenrecht 2019-2020
Jurisprudentie Arbeidsrecht 31-10-2020 HvJ EU 08-10-2020, C-644/19
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 31-10-2020 Sociale partners kunnen wijzigingsbevoegdheid pensioen hebben overgedragen aan fondsbestuur
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 28-02-2020 Evenwichtige belangenafweging, zo doet u dat!
Jurisprudentie Arbeidsrecht 06-02-2020 Hoge Raad 20-12-2019
Jurisprudentie Arbeidsrecht 03-11-2019 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-09-2019
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 24-10-2019 Naar leeftijdsafhankelijke pensioenopbouw zonder verboden leeftijdsonderscheid?
Jurisprudentie Arbeidsrecht 24-05-2019 Hoge Raad 19-04-2019
Jurisprudentie Arbeidsrecht 14-03-2019 Rechtbank Den Haag 30-01-2019
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 05-09-2018 Hoge Raad 02-03-2018
Jurisprudentie Arbeidsrecht 07-04-2018 HvJ EU 28-02-2018, C-46/17
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 15-02-2018 Aanpassing van een pensioenstelstelsel uit de mondiale top, het hoe en waarom
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 06-02-2018 Hoge Raad 06-10-2017
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 30-01-2018 HvJ EU 13-06-2017, C-258/14
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 20-01-2018 Afstemming tussen pensioenrecht en privaatrecht gewenst - Ontwikkelingen en rechtspraak
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 09-05-2017 Kroniek Pensioenrecht 2015-2016
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 26-10-2016 Pensioenontslagbeding of pensioenopzegging?
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 10-04-2016 Instemmingsrecht OR bij pensioen: het was en blijft onduidelijk
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 08-04-2016 Hoge Raad 06-11-2015
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 08-04-2016 Hoge Raad 18-12-2015
Ondernemingsrecht 15-03-2016 Persoonlijk Pensioen met Risicodeling
Jurisprudentie Arbeidsrecht 07-03-2016 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-12-2015
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 19-02-2016 Overstappen naar een algemeen pensioenfonds zonder instemming OR?
Jurisprudentie Arbeidsrecht 17-11-2015 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-09-2015
Pensioen Jurisprudentie 31-05-2015 HvJ EU 21-01-2015, C-529/13, ECLI:EU:C:2015:20
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 31-03-2015 Wat zijn de pensioengevolgen bij faillissement?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 04-03-2015 Kroniek Pensioenrecht 2014
Financiering, Zekerheden & Insolventierechtpraktijk (FIP) 31-12-2014 Pensioen bij faillissement van een werkgever
Jurisprudentie Arbeidsrecht 15-12-2014 Hoge Raad 14-11-2014
ArbeidsRecht 18-03-2014 Leeftijdsdiscriminatie door toepassing van de kantonrechtersformule?
Pensioen Jurisprudentie 15-03-2014 Rechtbank Den Haag 23-01-2014, 1184759 RL EXPL 12-18290
Jurisprudentie Arbeidsrecht 03-12-2013 Hoge Raad, 08-11-2013, 12/04500
Jurisprudentie Arbeidsrecht 11-11-2013 Hof van Justitie EU, 26-09-2013, C-476/11
Jurisprudentie Arbeidsrecht 30-09-2013 Hoge Raad, 06-09-2013, 12/00490
Jurisprudentie Arbeidsrecht 30-07-2013 Kantongerecht Utrecht, 12-06-2013, 790937 UC EXPL 12-364 SM 4183
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 30-03-2013 Op zoek naar de grenzen van de solidariteit in het aanvullend pensioen
Jurisprudentie Arbeidsrecht 09-03-2013 Hoge Raad, 08-02-2013, 11/05361
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 28-02-2013 Pensioen wijzigen jegens slapers en pensioengerechtigden; Moeilijk maar niet onmogelijk
ArbeidsRecht 08-02-2013 Pensioenontslagbeding na verhoging AOW-leeftijd: oppassen en aanpassen
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 24-12-2012 Het reŽle pensioencontract is geen uitkeringsovereenkomst (2)
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 24-12-2012 Wijzigingsvraagstukken in de pensioendriehoek Geen uitgewerkte rechtsverhouding en (on)voorwaardelijke indexatieperikelen
Pensioen Jurisprudentie 17-12-2012 Gerechtshof Leeuwarden, 02-10-2012, 200.095.358/01
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 30-10-2012 Het reŽle pensioencontract is geen uitkeringsovereenkomst
Pensioen Jurisprudentie 03-09-2012 Hoge Raad, 22-06-2012, 11/02186
Pensioen Jurisprudentie 03-09-2012 Hoge Raad, 22-06-2012, 11/01781
Pensioen Jurisprudentie 03-09-2012 Hoge Raad, 29-06-2012, 11/01758
ArbeidsRecht 26-07-2012 Zet het Lufthansa-arrest een streep door pensioenontslag onder 65 jaar?
European Human Rights Cases 26-01-2012 Hof van Justitie EU, 13-09-2011, C-447/09
Pensioen Jurisprudentie 21-10-2011 Hof van Justitie EU, 21-07-2011, C-159/10
Pensioen Jurisprudentie 27-07-2011 Hof van Justitie EU, 10-05-2011, C-147/08
JustitiŽle Verkenningen 26-05-2011 Groot en klein goud in Suriname. De informalisering en ordening van de goudwinning
Pensioen Jurisprudentie 18-03-2011 Hof van Justitie van de Europese Unie, 18-11-2010, C-250/09 en C-268/09
Pensioen Jurisprudentie 29-12-2010 Gerechtshof Amsterdam, 21-09-2010, 200.059.920/01 SKG
Pensioen Jurisprudentie 21-06-2010 Rechtbank Amsterdam, 09-10-2009, 942689 CV EXPL 08-8826
Pensioen Jurisprudentie 28-05-2010 Rechtbank Groningen, 08-12-2009, 429989 EJ VERZ 09-173
Pensioen Jurisprudentie 28-05-2010 Rechtbank Groningen, 08-12-2009, 429993 EJ VERZ 09-174
Pensioen Jurisprudentie 28-05-2010 Rechtbank Groningen, 08-12-2009, 426359 VV EXPL 09-34
Pensioen Jurisprudentie 26-03-2010 Rechtbank Roermond, 15-12-2009, 231617 JAR 2010/29
ArbeidsRecht 27-02-2010 Is pensioenontslag bij 65 jaar nog steeds geldig?
Pensioen Jurisprudentie 20-10-2009 Gerechtshof 's-Gravenhage, 04-08-2009, 105.007.714/01
Pensioen Jurisprudentie 20-10-2009 Gerechtshof 's-Gravenhage, 21-04-2009, 105.007.409/01, C07/1545 (oud)
Pensioen Jurisprudentie 20-10-2009 Gerechtshof Arnhem, 12-05-2009, 200.005.224
Pensioen Jurisprudentie 20-10-2009 Rechtbank Rotterdam, 06-07-2009, 987908
Pensioen Jurisprudentie 20-10-2009 Rechtbank 's-Gravenhage, 23-04-2009, 08/10027
Pensioen Jurisprudentie 20-10-2009 Rechtbank Dordrecht, 12-06-2009, 232728 HA VERZ 09-184
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 11-07-2009 Kans klein dat pensioentoeslag bij 65 jaar leeftijdsdiscriminatie is
Pensioen Jurisprudentie 18-06-2009 Rechtbank 's-Gravenhage, 14-04-2008, AWB 07/3930 AW
Pensioen Jurisprudentie 18-06-2009 Rechtbank Maastricht, 29-01-2009, 306627 EJ VERZ 08-1948
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 19-05-2009 Reactie op de bijdrage Europees recht in de rubriek Actueel 'Uitsluiting van pensioen wegens leeftijdsverschil' van mevr. drs. K.H. Hermans, TRA 2009, 9
European Human Rights Cases 07-05-2009 Hof van Justitie EG, 05-03-2009, C-388/07
Pensioen Jurisprudentie 20-03-2009 Rechtbank Arnhem, 19-01-2009, AWB 08/2766
Pensioen Jurisprudentie 20-03-2009 Kantongerecht Amsterdam, 22-12-2008, CV 07-2404
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 27-05-2008 Ouderenregeling sociaal plan: het mag weer
Pensioen Jurisprudentie 24-09-2007 Hoge Raad, 13-07-2007, C05/331HR
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 02-03-2007 Naschrift bij Vas Nunes
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 20-02-2007 De (on)houdbaarheid van wachttijd en drempelperiode in de pensioenregeling
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 29-12-2006 De gevolgen van verboden pensioenontslag
Nederlands Juristenblad 15-09-2006 Commissie gelijke behandeling schept overgangsrecht seniorenregelingen
Pensioen Jurisprudentie 20-06-2006 Commissie Gelijke Behandeling, 07-04-2006, 2006-62
ArbeidsRecht 02-05-2006 Discrimineert de kantonrechter naar leeftijd?
Nederlands Juristenblad 24-02-2006 Leeftijdsdiscriminatie bedreigt arbeidsvoorwaarden. Hoe demonteer ik de tijdbom van leeftijdsdiscriminatie?
Pensioen Jurisprudentie 14-06-2005 Kantongerecht Utrecht, 22-02-2005, 391875 EJ VERZ. 04-5422
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 13-06-2005 Leeftijdsonderscheid bij werknemerspremies: actuarieel toegestaan of verboden verschil in beloning?
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 16-03-2005 Ontslagrecht voor 65-plussers is onduidelijk
Pensioen Jurisprudentie 15-02-2005 Kantongerecht Utrecht, 24-11-2004, 382080
Juridisch up to Date 18-11-2004 Sociaal recht - Verplichte pensionering piloten bij 56/58: het mag nog ... maar blijft dat ook zo?