Auteur T.C. Borman
Tijdschrift Aflevering Artikel
RegelMaat 20-06-2023 De tweede lezing van een wetsvoorstel
RegelMaat 24-06-2022 En ook: benevens, zomede en alsmede
RegelMaat 29-12-2021 Onorthodox wetgeven: het wijzigen van een amvb door een wet
RegelMaat 18-06-2021 Departementale herindeling en ministers zonder portefeuille
RegelMaat 09-11-2020 Delegatie onder het vereiste van goedkeuring bij wet
Ars Aequi 24-06-2020 De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid
RegelMaat 22-12-2019 De parlementaire werkgroep-Van der Staaij en de wetgevingsprocedure
RegelMaat 17-08-2019 De koninklijke boodschap
RegelMaat 05-05-2019 Inwerkingtredingswetten
RegelMaat 28-12-2018 De aanduiding van wetsvoorstellen
RegelMaat 22-06-2018 ‘De sterke arm’: historische achtergronden van een metafoor
RegelMaat 30-03-2018 De naleving van wetstechnische aanwijzingen bij ministeriële regelingen
RegelMaat 03-12-2017 ‘Een beetje wet kost drie dagen’: het bevriezingswetje eigen risico zorgverzekering en andere spoedwetten
RegelMaat 13-09-2017 Artikelleden: nummering en verwijzing
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 09-09-2017 Niet-referendabele onderwerpen in de Wet raadgevend referendum
RegelMaat 16-07-2017 Transparantie van het wetgevingsproces: een kijk vanuit de wetgevingspraktijk
RegelMaat 08-03-2017 De inwerkingtreding van inwerkingtredingsbepalingen
RegelMaat 31-12-2016 Initiatiefnovelles
RegelMaat 29-08-2016 Amfibiewetten
RegelMaat 31-12-2015 Voorhangprocedures voor inwerkingtredingsbesluiten: een staatsrechtelijk gedrocht?
RegelMaat 15-10-2015 Het Staatsblad
RegelMaat 01-06-2015 Territoriale aanduidingen in het Koninkrijk na 10-10-10
RegelMaat 01-04-2015 De begrotingswet: een wet als iedere andere?
RegelMaat 01-02-2015 In memoriam J.M. Polak 1922-2014
RegelMaat 31-12-2014 Het venijn zit in de staart: staartteksten in opsommingsbepalingen
RegelMaat 01-10-2014 15 vraagpuntjes over wijzigingstechniek: wat niet in de Aanwijzingen staat
RegelMaat 01-06-2014 De Gevolmachtigde Minister en de Raad van State: kanttekeningen bij een ‘novum’
RegelMaat 01-04-2014 Dode letters in het RvO TK: artikelsgewijze behandeling en stemming
RegelMaat 01-09-2013 De zelfstandige AMvB: hoe staat het daarmee?
RegelMaat 01-03-2013 Van ‘Wij Beatrix’ naar ‘Wij Willem-Alexander’: enkele beschouwingen bij het afkondigingsformulier
RegelMaat 01-10-2012 Enkelvoud of meervoud?
Ars Aequi 09-01-2009 De Wet tijdelijk huisverbod
Ars Aequi 03-10-2008 De Wet samenhangende besluiten Awb
RegelMaat 30-08-2008 'De werknemer die zwanger is': genderterminologie in wetgeving
RegelMaat 25-08-2006 Verzamelwetgeving in Nederland