Auteur D. Daamen
Tijdschrift Aflevering Artikel
Advocatenblad 06-09-2012 Beperking van het cassatieberoep, maar hoe?
Nederlands Juristenblad 01-04-2011 Appel na beklag na beslag - Een pleidooi voor een tweede feitelijke instantie in zaken ex art. 552a Sv
Advocatenblad 18-01-2008 En zwaluw maakt nog geen zomer