Auteur A. Fischer-Braams
Tijdschrift Aflevering Artikel
Jurisprudentie Aanbestedingsrecht 09-05-2017 Commissie van Aanbestedingsexperts 3-2-2017, Onbekend
Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen 22-07-2011 Grenzen aan strategisch inschrijven
Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen 14-06-2010 Alleenrecht: uitzondering op transparantieverplichting
Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen 14-08-2009 De bepaalbare onbepaalde waarde van raamovereenkomsten
Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen 07-11-2008 Beperkte mogelijkheid tot foutherstel voor inschrijvers. Mogelijkheden tot verduidelijking, aanvulling en correctie van inschrijvingen
Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen 12-09-2006 Vragen over het gebruik van raamovereenkomsten
Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen 19-04-2006 Motivering van selectie- en gunningsbesluiten