Auteur J.M. Hebly
Tijdschrift Aflevering Artikel
Maandblad voor Vermogensrecht 02-09-2022 Woningcorporaties aanbestedingsplichtig! Een overzicht met een conclusie
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-04-2021 Een (nieuwe) klachtenprocedure bij aanbestedingen
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-12-2018 Uitsluiting door Past Performance
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-09-2018 De ontvangst van de nieuwigheden in de Titel aanneming van werk
Tijdschrift voor Bouwrecht 31-12-2017 Canon van het bouwrecht: Aanbestedingsrechtelijk bouwrecht 20082017
Tijdschrift voor Bouwrecht 24-08-2017 Ruimte voor klachten in aanbestedingszaken
Maandblad voor Vermogensrecht 05-09-2013 Private aanbestedingen (weer) vrijheid blijheid?
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-08-2013 Waardebepaling bij diensten: karakter dienstverlening of eindresultaat doorslaggevend?
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 13-04-2012 Wezenlijke wijzigingen na Europese aanbesteding
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-04-2010 Schadevergoeding wegens schending van het aanbestedingsrecht
Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen 14-08-2009 Wetsvoorstel WIRA en de rechtspraktijk
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 07-02-2009 Aanbestedingsrecht in beweging: een overzicht van recente ontwikkelingen
Tijdschrift voor Bouwrecht 29-01-2009 Onderhandse gunning onder de nieuwe Rechtsbeschermingsrichtlijn: introductie van een 'best practice'
Tijdschrift voor Bouwrecht 08-09-2008 Wezenlijke wijziging van een overheidsopdracht
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 16-08-2008 M.A.M.C. van den Berg, Aanneming van werk, Bijzondere overeenkomsten Asser-serie deel 5-IIIc, (Asser-Van den Berg), Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 09-10-2007 Aanbestedingsrecht in beweging: meer recente ontwikkelingen
Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen 05-10-2007 Lessen van de 'affaire Koenders'. Naar een nationale aanbestedingsautoriteit?
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 03-11-2006 Aanbestedingsrecht in beweging: een overzicht van enkele recente ontwikkelingen
Vastgoedrecht 29-12-2005 Enkele aanbestedingsrechtelijke observaties bij het ontwerp van de Grondexploitatiewet