Auteur E. Oude Elferink
Tijdschrift Aflevering Artikel
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 27-11-2023 Gerecht EU 20-09-2023, T-131/16
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 20-01-2023 HvJ EU 13-10-2022, C-164/21
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 20-01-2023 HvJ EU 13-10-2022, C-344/20
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 20-01-2023 HvJ EU 18-10-2022, C-677/20
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 20-01-2023 HvJ EU 20-10-2022, C-77/21
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 20-01-2023 HvJ EU 27-10-2022, C-721/20
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 20-01-2023 HvJ EU 27-10-2022, C-129/21
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 20-01-2023 Gerecht EU 16-11-2022, T-469/20
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 09-06-2022 Gerecht EU 30-03-2022, T-225/22
Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk (BER) 28-12-2021 Bewijsbeslag : de praktijk
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 17-08-2019 Gerecht EU 23-05-2019, T-370/17
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 13-09-2017 Handhaving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanuit Nederlands perspectief
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 08-07-2017 HvJ EU 10-05-2017, T-754/14
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 03-03-2017 Gerecht EU 01-02-2017, T-479/14, ECLI:EU:T:2017:48
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 18-11-2015 De rechtspraak van het Hof van Justitie op het gebied van het mededingingsrecht: ontwikkelingen in de jaren 2013 en 2014
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 30-08-2014 De Richtlijn betreffende schadevergoedingsacties wegens inbreuken op de mededingingsregels
Markt & Mededinging 23-05-2014 Kroniek Nederlands mededingingsrecht 2013
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 24-06-2013 De rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie op het gebied van mededingingsrecht: ontwikkelingen in de jaren 2011 en 2012
Markt & Mededinging 01-05-2013 Kroniek Nederlands mededingingsrecht 2012
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 27-03-2013 Het arrest van het Hof van Justitie in de zaak AstraZeneca: een beoordeling 'on the merits'
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 06-03-2010 Een woningcorporatie over de grens: het arrest Sint Servatius
Actualiteiten mededingingsrecht 19-04-2008 De zaak BASF / Commissie: stiekem heel spectaculair
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 19-03-2008 Ompakking van geneesmiddelen: de stand van zaken (Boehringer ll)