Auteur B.P. ter Haar
Tijdschrift Aflevering Artikel
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-12-2023 Arbeidsrecht en werk in een welzijnseconomie
Arbeidsrechtelijke Annotaties 31-12-2021 Rechtstreekse horizontale werking van het EU Handvest in getrapte vorm
Jurisprudentie Arbeidsrecht 11-10-2021 HvJ EU 02-09-2021, C-928/19 P
Arbeidsrechtelijke Annotaties 22-09-2021 Soft law in het arbeidsrecht
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 25-01-2021 De Europese Sociale Dialoog en verbroken beloftes
ArbeidsRecht 24-11-2020 SER iMVO Convenant: Van vrijwilligheid naar (semi)gedwongenheid
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 15-05-2020 Gewezen EU-werknemer behoudt verblijfsrecht bij werkloosheid na twee weken werken
European Human Rights Cases 13-12-2019 EHRM, 17-10-2019, 1874/13
European Human Rights Cases 13-12-2019 EHRM 14-05-2019, 70573/17
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 28-09-2019 EU Employment Governance Revisited
European Human Rights Cases 08-06-2018 EHRM 09-01-2018, 1874/13 en 8567/13
Arbeidsrechtelijke Annotaties 15-05-2018 Hof van Justitie van de EU: leeftijdsdiscriminatie van 25-jarigen mag of toch niet?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 30-04-2018 FIFA, Qatar en arbeidsrechten
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 21-04-2018 Sociaal recht in conflict met de vrijheid van ondernemerschap: is het HvJ EU een nieuwe constitutionele rechter?
European Human Rights Cases 08-01-2018 EHRM, 05-09-2017, 61496/08
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 07-03-2017 (Weg)kijken? Nee, doorpakken!
European Human Rights Cases 23-05-2016 EHRM 12-01-2016, 61496/08
ArbeidsRecht 18-01-2016 Doorwerking Europese sociale grondrechten in de nationale rechtsorde. Een eenvoudig stappenplan voor de praktijk
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-11-2013 Rana Plaza en de (on)macht van MNO's om maatschappelijk verantwoord te ondernemen over de landsgrenzen heen
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 08-02-2013 De onzichtbare hand van Europa
Nederlands Juristenblad 21-03-2008 Criteria voor goed rechtswetenschappelijk onderzoek. De omgekeerde route