Auteur M. Opdam
Tijdschrift Aflevering Artikel
Jurisprudentie Aansprakelijkheid 21-11-2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-07-2023
ArbeidsRecht 11-04-2023 Klachtplicht in het arbeidsrecht: heldere lijn gewenst
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 04-11-2022 Verzekeringsplicht voor verkeersongevallen: ook bij inschakeling van zpp’ers?
Bedrijfsjuridische Berichten 31-03-2020 Kan de werkgever ook de pensioenpremie verhalen op een aansprakelijke partij?
Jurisprudentie Aansprakelijkheid 20-02-2020 Rechtbank Rotterdam 25-10-2019
Bedrijfsjuridische Berichten 21-01-2020 Aansprakelijkheid Politie voor schietincident Alphen aan den Rijn
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 05-04-2019 Aansprakelijkheidsrecht dient ook emotionele belangen Hof Arnhem-Leeuwarden 15 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4396
ArbeidsRecht 27-03-2019 Ontslag op staande voet na schending re-integratieverplichtingen: mission impossible?
ArbeidsRecht 31-07-2017 De klachtplicht in het arbeidsrecht
ArbeidsRecht 23-07-2016 Werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen; de stand van zaken
ArbeidsRecht 11-05-2015 De gevolgen van de Wet werk en zekerheid voor de positie van de zieke werknemer
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 02-04-2013 Perikelen rond de deskundigenverklaring bij ziekte: lang niet altijd een noodzakelijk middel
ArbeidsRecht 31-08-2010 Opzet bij ziekte en het voorkomen van arbeidsongeschiktheid: een onrechtvaardig verschil
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 28-03-2008 Het begrip beschikbaarheid in de WW