Auteur I. van der Helm
Tijdschrift Aflevering Artikel
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 30-03-2023 Maakt het ESH een wijziging van het systeem van het pensioenontslag noodzakelijk?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 11-08-2022 Een recht op overwerkvergoeding en feestdagencompensatie volgens het ESH
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 17-03-2022 Regelingen over werktijden, wekelijkse rusttijd en vakantieverlof in een Europese context bezien
Privacy & Informatie 16-10-2020 Bestandskoppeling voor fraudebestrijding in de sociale zekerheid
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 21-08-2020 Is een wettelijke regeling noodzakelijk om alcohol- en drugscontroles door de werkgever mogelijk te maken?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 18-11-2019 Medisch deskundigenbewijs bij procedures over loondoorbetaling bij ziekte in het licht van een eerlijk proces
Advocatenblad 28-12-2018 Deskundigenbewijs en equality of arms bij WIA-zaken
Tijdschrift voor de Procespraktijk 11-06-2017 De toepassing van het stakingsrecht sinds het nieuwe beoordelingskader
Privacy & Informatie 19-04-2017 Het opslaan van gegevens over de zieke werknemer in verzuimsystemen
Arbeidsrechtelijke Annotaties 27-04-2016 Procedurele bescherming bij de procedure tot toestemming voor ontslag door het UWV of de cao-ontslagcommissie: is hierbij procedurele rechtvaardigheid gewaarborgd?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-01-2016 Centrale Raad van Beroep 06-11-2015
ArbeidsRecht 18-01-2016 Procedureregels in het stakingsrecht: van spelregeltoetsing naar gezichtspunten
Privacy & Informatie 25-08-2015 Toestemming geven voor gegevensverkeer tussen de bedrijfsarts en de behandelend arts; vrijheid of drang?
Tijdschrift voor de Procespraktijk 31-12-2014 Onrechtmatig verkregen bewijs in het arbeidsrecht
ArbeidsRecht 04-09-2014 Heeft het ultimum remedium beginsel binnen het stakingsrecht zín langste tijd gehad?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 16-05-2014 De reflexwerking van het opzegverbod tijdens ziekte in de ontbindingsprocedure
Tijdschrift voor de Procespraktijk 20-12-2012 De spanning tussen het recht op een eerlijk proces van de werkgever en de privacy van de werknemer
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 20-11-2012 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 27-03-2012, 20041/10
Privacy & Informatie 27-04-2012 Bestandskoppeling voor controle op de bijstandsuitkeringen: in hoeverre heiligt het doel de middelen?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 27-12-2011 ImmateriŽle schadevergoeding in de sociale zekerheid
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 23-09-2010 In hoeverre kan de zieke werknemer verplicht worden een medische behandeling te volgen?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 01-12-2009 Controlevoorschriften in cao's en de privacy van de zieke werknemer
Privacy & Informatie 26-10-2009 Gegevensverwerking bij verzekeringen voor het ziekteverzuim van werknemers
Privacy & Informatie 25-06-2009 Het verwerken van medische gegevens bij de reintegratie van de zieke werknemer
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 28-03-2008 Onaangekondigd huisbezoek. Annotatie bij CRvB 11 april 2007