Auteur E.R. Brouwer
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Criminologie 30-12-2022 Selectie aan de grens: over etnische profilering, algoritmes en het recht op non-discriminatie
EHRC Updates 19-07-2022 HvJ EU 21-06-2022, C-817/19
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 30-06-2022 Raad van State 03-05-2022
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 29-03-2021 Hof van Justitie van de Europese Unie 24-11-2020, C-225/19
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 31-12-2020 Het nieuwe migratie- en asielpact: flexibele solidariteit, verplichte grensprocedures en nog meer dataverzameling
Nederlands Juristenblad 18-10-2020 Kroniek van het migratierecht
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 24-07-2020 EHRM 05-05-2020, 3599/18
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 10-04-2020 VN-Mensenrechtencomité 07-01-2020, CCPR/C/127/D/2728/2016
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 28-03-2020 Rechtbank Den Haag 10-12-2019
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-03-2020 HvJ EU 12-12-2019, C-381/18, C-382/18
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-03-2020 HvJ EU 12-12-2019, C-380/18
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 07-12-2019 HvJ EU 03-10-2019, C-70/18
Nederlands Juristenblad 17-10-2019 Kroniek van het migratierecht
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 19-01-2019 HvJ EU 13-11-2018, C-47/17 en C-48/17
Nederlands Juristenblad 17-10-2018 Kroniek van het migratierecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-05-2018 HvJ EU 13-12-2017, C-403/16
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 20-04-2018 Rechtbank Midden-Nederland 29-01-2018, AWB 17/13451, ECLI:NL:RBMNE:2018:437
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 31-12-2017 Rechtsgeldigheid van het relocatiebesluit en de betekenis van het solidariteitsbeginsel in het EU-asielbeleid
Nederlands Juristenblad 11-10-2017 Kroniek van het migratierecht
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 10-07-2017 Uitspraak Hof van Justitie van de Europese Unie, 7 maart 2017, zaak C-638/16 PPU, X. en X./België - Een gemiste kans voor een uniforme en mensenrechtelijke uitleg van de Visumcode wat betreft de afgifte van een humanitair visum
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 12-02-2017 Vrij personenverkeer in Schengen en het deficit van Dublin - Tekortkomingen aan de buitengrenzen als rechtvaardiging voor binnengrenscontroles?
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 06-01-2017 EHRM 13-10-2016, 11981/15
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 23-10-2016 Raad van State 01-09-2016
Nederlands Juristenblad 13-10-2016 Kroniek van het migratierecht
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 22-09-2016 HvJ EU 01-06-2016, C-47/15, ECLI:EU:C:2016:408
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 18-04-2016 Europees asielbeleid: van onderling wantrouwen naar een gedeelde verantwoordelijkheid
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 29-02-2016 Raad van State 24-12-2015
Nederlands Juristenblad 23-10-2015 Kroniek van het migratierecht
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 11-04-2015 Wanneer een staat een visum weigert namens een andere staat - Vertegenwoordigingsafspraken in het EU-visumbeleid en het recht op effectieve rechtsbescherming
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 02-07-2014 Kaveh Puid, Abdullahi en de Dublin-Verordening: uitleg bij een haperend asielsysteem, gemiste kans wat betreft de rechtsbescherming
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 24-01-2014 Hof van Justitie EU, 10-12-2013, C-394/12
Asiel & Migrantenrecht 02-12-2013 'Slimme grenzen' - Het gebruik van EU-databestanden voor migratiecontrole
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 14-07-2012 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 11-05-2012, 20-004413-11
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 13-03-2009 Hof van Justitie EG, 16-12-2008, C-524/06
Nederlands Juristenblad 06-02-2009 De Verwijsindex Antillianen; Registratie naar etniciteit en een (te) beperkte uitleg van het discriminatieverbod door de Afdeling bestuursrechtspraak
Privacy & Informatie 25-04-2008 E.R. Brouwer, Datenschutz als europäisches Grundrecht
Privacy & Informatie 28-02-2008 J. Lodge, Are you what you say you are? The EU and Biometric Borders
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 17-05-2007 Rechtbank 's-Gravenhage, zittingsplaats Amsterdam, 23-03-2007, AWB 06/37989
Privacy & Informatie 23-02-2007 Ontwerp-Kaderbesluit derde pijler holt bescherming persoonsgegevens uit