Auteur M.C.I.H. Biesaart
Tijdschrift Aflevering Artikel
Advocatenblad 14-01-2012 Aanval Mans op RvS beneden peil
Gemeentestem 03-05-2008 Reactie n.a.v. noot J.M.H.F. Teunissen bij ABRvS 23-1-08, Gst. 2008, 21