Auteur G.J.M. de Jager
Tijdschrift Aflevering Artikel
Vastgoedrecht 30-10-2023 Transitie landelijk gebied rond veehouderijen: vrijwillig of verplicht stoppen vanwege stikstof?
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-12-2022 De Europese Diergezondheidsverordening
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 17-03-2022 Het diergezondheids- en dierenwelzijnsrecht in 2021 en in 2023(?)
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-12-2021 Onteigenen voor natuur
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 29-09-2019 Rechtbank Den Haag 10-07-2019
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 30-04-2019 Fipronil in eieren en mest; never let a serious crisis go to waste?
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-10-2012 Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 25-04-2012, 201111989/1/A4
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-01-2012 De Onteigeningswet in de praktijk - Verslag van het onderzoek en het seminar ter gelegenheid van het vierde lustrum van de Verenigign van Onteigeninsadvocaten
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 29-04-2008 De mythologie van onteigening? De mogelijkheden en beperkingen van onteigening ten behoeve van de realisatie van de EHS