Auteur S. Brinkhoff
Tijdschrift Aflevering Artikel
Delikt en Delinkwent 12-01-2024 Politie
Delikt en Delinkwent 07-11-2023 Politie
Delikt en Delinkwent 13-01-2023 Politie
Delikt en Delinkwent 18-10-2022 Politie
PROCES, tijdschrift voor Strafrechtspleging 29-08-2022 Een onderzoek naar tip- en beloningsgelden: De motieven om zware criminaliteit te melden bij de politie: welke rol speelt geld?
Ars Aequi 15-06-2022 Nederland Narcostaat 2.0 : Over de paradox van een land dat op het eerste oog niet de uitstraling heeft van een narcostaat en het tegelijkertijd wel is
Delikt en Delinkwent 03-03-2022 M. Samadi, Normering en toezicht in de opsporing. Een onderzoek naar de normering van het strafvorderlijk optreden van opsporingsambtenaren in het voorbereidend onderzoek en het toezicht op de naleving van deze normen
Delikt en Delinkwent 06-01-2022 Politie: Perikelen binnen specialistische politiediensten
Delikt en Delinkwent 22-10-2021 Politie
Nederlands Juristenblad 23-06-2021 The Dutch paradox: Over discriminatoir handelen in de Nederlandse strafrechtspleging en concrete handvatten om dit tegen te gaan
Delikt en Delinkwent 13-01-2021 Politie
Delikt en Delinkwent 16-09-2020 Politie
Delikt en Delinkwent 27-05-2020 Politie
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS) 07-04-2020 De stelselmatige informatie-inwinning van artikel 126j Sv: transparantie als noodzakelijke voorwaarde voor een effectieve rechtmatigheids- en betrouwbaarheidstoets
Delikt en Delinkwent 31-05-2019 Politie
Sancties 03-05-2018 Kroniek van het Penitentiair Recht
Delikt en Delinkwent 15-01-2018 De netto opbrengst van de Vidgen-jurisprudentie
European Human Rights Cases 22-10-2017 EHRM, 01-06-2017, 61503/14
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 25-03-2017 Reactie en naschrift
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 26-12-2016 De strafrechter en art. 359a Sv
Nederlands Juristenblad 18-05-2016 Big data datamining door de politie - IJkpunten voor een toekomstige opsporingsmethode
Delikt en Delinkwent 18-02-2016 De toepassing van artikel 359a Sv anno 2016. Een pleidooi voor herstel van balans en de terugkeer naar echte rechterlijke vrijheid
Nederlands Juristenblad 30-10-2014 Ambtsberichten van de AIVD - Belangrijke maar met risico’s omgeven schakel in de strafrechtelijke aanpak van jihadisme
Nederlands Juristenblad 10-09-2012 De Regionale Inlichtingendienst. Ongecontroleerd balanceren op en over de grens van rechtmatigheid
Delikt en Delinkwent 28-02-2009 Controle op de Criminele Inlichtingeneenheden
Nederlands Juristenblad 16-05-2008 Anoniem melden startinformatie voor een strafrechtelijk onderzoek?