Auteur W.L. Roozendaal
Tijdschrift Aflevering Artikel
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 23-02-2023 Collectieve arbeidsvoorwaardenvorming en artikel 7:613 BW
Arbeidsrechtelijke Annotaties 04-05-2022 Het recht op ononderbroken rust in de Europese Arbeidstijdenrichtlijn
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 07-04-2022 Bescherming tegen variabele roosters
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 03-02-2022 Dertig jaar Verdrag van Maastricht
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 20-05-2020 Rechtbank Den Haag 05-02-2020
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-12-2019 Centrale Raad van Beroep 26-09-2019
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 18-11-2019 Van het gas af
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 24-10-2019 Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 16-10-2019 De oproepovereenkomst en art. 7:628a BW
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 28-06-2019 Centrale Raad van Beroep 10-01-2019
Arbeidsrechtelijke Annotaties 19-04-2019 Arbeidstijdregulering en oproeparbeid HvJ EU 21 februari 2018, C-518/15 (Stad Nijvel/Rudy Matzak)
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-12-2018 Centrale Raad van Beroep 11-10-2018
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 28-09-2018 Big data op de werkvloer
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 28-09-2018 Premiedifferentiatie WW
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 06-06-2018 Hoge Raad 30-03-2018
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 13-10-2017 Vrijheid, gelijkheid en broederschap op de arbeidsmarkt van de 21e eeuw
Gemeentestem 05-10-2017 Bestuurlijke opsporing en privacy van bijstandsgerechtigden
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 14-08-2017 Neutraliteit op de werkvloer en het hoofddoekverbod
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 08-06-2017 Centrale Raad van Beroep 05-04-2017
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 09-05-2017 De zieke vangnetter met een eigenrisicodrager als ex-werkgever
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 01-04-2017 Centrale Raad van Beroep 01-02-2017
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 01-04-2017 De elite, het volk en het sociale recht
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 04-01-2017 Verplichte medische keuringen
ArbeidsRecht 21-11-2016 Zelfstandigen in de thuiszorg
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 05-06-2016 De doorstart in rechtsvergelijkend perspectief
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 08-04-2016 Langer doorwerken of langer werkloos zijn
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 11-03-2016 Rechtbank Overijssel 23-12-2015
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 11-03-2016 De arbeidsongeschiktheidsverzekering: tussen publiek en privaat
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 21-08-2015 Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren?
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 18-10-2014 Geen verlenging wegens zwangerschap, wat nu?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 23-03-2012 Flexibel verlof en flexibel werken
ArbeidsRecht 31-05-2011 Behoud van arbeidsvoorwaarden voor zwangere of pas bevallen werkneemsters
ArbeidsRecht 29-04-2010 Naschrift bij de reactie op het artikel 'De toegezegde ontslagvergoeding en de kredietcrisis'
Arbeidsrechtelijke Annotaties 22-12-2009 Gezichtpunten bij ontslag: verwijtbaarheid, proportionaliteit en continu´teit.
Arbeidsrechtelijke Annotaties 24-05-2008 Het grondrecht op snuiven, of de grenzen aan de gezagsbevoegheid
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 28-03-2008 De keizer heeft geen kleren aan. Medische privacy in arbeidsrechtelijke procedures
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 01-12-2007 De spanning van de contractsband in de arbeidsovereenkomst
Arbeid integraal 28-09-2007 Balanceren tussen medische privacy en het recht op een eerlijk proces
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 23-02-2007 The times they are a-changin' - wijziging van arbeidstijden en het belang van de werknemer
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 16-06-2006 De eigenrisicodrager een bestuursorgaan?
Arbeid integraal 19-08-2005 De zorgende werkgever. Over de grondslagen van de verantwoordelijkheid van de werkgever voor ziekte van de werknemer
Praktisch procederen 19-07-2005 Plaats maken of bezet houden? Over rechtvaardiging van leeftijdsontslag