Auteur F.J.L. Pennings
Tijdschrift Aflevering Artikel
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 23-02-2023 Komt het arbeidsrecht van de eenentwintigste eeuw van de Europese sociale partners?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 17-03-2022 Bescherming van platformwerkers: door Europa of door lidstaten?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 13-01-2022 Heeft het Handvest van de Grondrechten van de EU meerwaarde?
EHRC Updates 24-11-2021 EHRM, 26-10-2021, 32934/19
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 11-02-2021 Het nut van rekenmeesters
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 25-01-2021 Bestaat er een Europees werknemersbegrip?
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 13-01-2021 Fouten, misbruik en fraude bij grensoverschrijdende sociale zekerheid
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 21-08-2020 Dikastocratie: moet de wetgever niet de hand in eigen boezem steken?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 22-06-2020 Commissie-Borstlap en de sociale zekerheid
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-01-2020 Mobiele werknemers tussen wal en schip: hoe een brug te slaan?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-11-2019 HvJ EU 19-09-2019, C-95/18, C-96/18
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 28-07-2019 Naar een ever closer union? – de saga van de export van werkloosheidsuitkeringen
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 30-04-2019 De verschillende dimensies van het onderscheid tussen werknemers en zzp’ers
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-01-2019 Socialezekerheidsverdragen: hebben ze nog toekomst?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 26-08-2018 Balancerende kloven van de arbeidsmarkt…
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 17-05-2018 Fraude en detacheringsverklaringen
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 31-12-2017 Een Europese pijler van sociale rechten
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 27-10-2017 Een sociale pijler ook voor Nederland?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 07-08-2017 Het kat-en-muisspelletje met werknemers op tijdelijke contracten
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 15-08-2016 De Participatiemaatschappij aan banden
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 25-06-2015 Exceptie van de mededingingsbepalingen voor (schijn)zelfstandigen: de zaak FNV Kiem
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 01-04-2015 Schijnzelfstandigen: de sociale partners zijn nu aan zet
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 09-03-2015 EU-burgerschap en de vrees voor sociaal toerisme: de zaak Dano
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 02-07-2014 Kunnen eigenrisicodragers wel hun eigen risico beďnvloeden?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 16-05-2014 Ieder voor zijn eigen of een gezamenlijk activerend arbeidsmarktbeleid?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-03-2014 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid en de Werkloosheidswet
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-12-2013 Sociale partners en uitvoering sociale zekerheid: terug naar af of nieuwe mogelijkheden?
Uitspraken Sociale Zekerheid 20-09-2013 Rechtbank Amsterdam, 22-08-2013, AMS 13/1950 e.v.
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 02-04-2013 Naar een Nota Flexibiliteit en zekehrheid 2.0
Arbeidsrechtelijke Annotaties 16-12-2012 EU-burgerschap en toegang tot sociale voordelen over de grens
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 20-09-2012 Moeilijker handhaving van op sociale dialoog gebaseerde regulering?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 21-05-2012 Driekwart dwingend recht: de werknemer voldoende beschermd?
European Human Rights Cases 18-05-2012 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 13-12-2011, 27458/06
European Human Rights Cases 22-02-2012 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 25-10-2011, 2033/04 e.a.
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 29-07-2011 Hoe onzeker mogen onze pensioenen zijn?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 21-06-2010 Minister Donner en de 'frauderende' zzp'ers
European Human Rights Cases 05-11-2009 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 15-09-2009, 10373/05
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 19-05-2009 Het is tijd voor een open discussie over arbeidsongevallen
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-03-2009 De Werkverzekering: flexibiliteit en zekerheid in balans?
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 28-10-2008 Over gelijke behandeling en eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden - Nederlandsen en Belgische benaderingen
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 24-07-2008 G.J. Vonk, Recht op sociale zekerheid. Van identiteitscrisis naar hernieuwd zelfvertrouwen
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 23-05-2008 Het beste jongetje van de klas? Nederlandse sociale zekerheid en IAO-verdragen
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 30-10-2007 Moet de Wajong blijven?
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 02-03-2007 Hof van Justitie EG, 26-10-2006, C-192/05
AB Rechtspraak Bestuursrecht 24-02-2007 Hof van Justitie EG, 26-10-2006, C-192/05
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-12-2006 Centrale Raad van Beroep, 27-10-2006, 03/2266 AAW
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-12-2006 Centrale Raad van Beroep, 08-09-2006, 02/6144 AWBZ
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 12-12-2006 Problemen en mogelijkheden van een levensloop-WW
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 12-09-2006 Rechtbank Amsterdam, 15-12-2005, 328066/ KG 05-2150 SR
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-09-2006 Hof van Justitie EG, 06-07-2006, C-154/05
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 30-08-2006 Hof van Justitie EG, 06-07-2006, C-154/05
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 27-06-2006 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 12-04-2006, 65731/01 en 65900/01
AB Rechtspraak Bestuursrecht 24-06-2006 Centrale Raad van Beroep, 24-03-2006, 04/44 WAJONG
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-06-2006 Centrale Raad van Beroep, 31-01-2006, 04/5625 WAO
European Human Rights Cases 14-06-2006 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 12-04-2006, 657310/01 en 65900/01
AB Rechtspraak Bestuursrecht 10-06-2006 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 12-04-2006, 65731/01
AB Rechtspraak Bestuursrecht 03-06-2006 Centrale Raad van Beroep, 12-01-2006, 04/2363 WAO
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-05-2006 Centrale Raad van Beroep, 22-02-2006, 04/6249 WAO
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 02-05-2006 De slinger van de WW
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 14-02-2006 De sociale verzekering van personen die niet langer in Nederland werkzaam of woonachtig zijn: het arrest Van Pommeren-Bourgondiën
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 03-02-2006 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 22-09-2005, 75255/01
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-01-2006 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 22-09-2005, 75255/01
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 16-11-2005 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 06-07-2005, 65731/01, 65900/01
AB Rechtspraak Bestuursrecht 12-11-2005 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 06-07-2005, 65731/01, 65900/01
AB Rechtspraak Bestuursrecht 29-10-2005 Centrale Raad van Beroep, 28-06-2005, 03/3264 AOW
AB Rechtspraak Bestuursrecht 29-10-2005 Centrale Raad van Beroep, 21-06-2005, 02/3438 + 02/3449 WAO
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-10-2005 Centrale Raad van Beroep, 17-06-2005, 02/3484 WAO en 03/6348 WAO
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-10-2005 Centrale Raad van Beroep, 19-07-2005, 01/3406P WAJONG
European Human Rights Cases 12-10-2005 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 06-07-2005, 65731/01 en 65900/01
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 22-09-2005 Hof van Justitie EG, 07-07-2005, C-227/03
AB Rechtspraak Bestuursrecht 10-09-2005 Hof van Justitie EG, 07-07-2005, C-227/03
Arbeid integraal 19-08-2005 De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in het licht van de IAO-verdragen
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-07-2005 Centrale Raad van Beroep, 19-04-2005, 02/4521 WAO
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-07-2005 Centrale Raad van Beroep, 19-04-2005, 03/2427 WAO + 04/4209 WAO
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-06-2005 Centrale Raad van Beroep, 15-04-2005, 00/744 AKW
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 27-06-2005 Hof van Justitie EG, 12-04-2005, C-145/03
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-05-2005 Hof van Justitie EG, 12-04-2005, C-145/03
AB Rechtspraak Bestuursrecht 21-05-2005 Centrale Raad van Beroep, 27-04-2005, 03/3443 WW + 03/3444 WW + 03/3445 WW + 03/3446 WW + 03/3447 WW + 03/3449 WW
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-05-2005 Centrale Raad van Beroep, 08-03-2005, 02/6531 + 03/4310 WAO
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-04-2005 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 12-10-2004, 60699/00
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-04-2005 Centrale Raad van Beroep, 29-04-2003, 02/196 REA
AB Rechtspraak Bestuursrecht 31-12-2004 Centrale Raad van Beroep, 09-11-2004, 03/4179 WAO
AB Rechtspraak Bestuursrecht 24-12-2004 Centrale Raad van Beroep, 29-09-2004, ZW 02/6198
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-11-2004 Centrale Raad van Beroep, 09-07-2004, 03/885 AKW