Auteur J.E.M. Polak
Tijdschrift Aflevering Artikel
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 14-11-2023 Nieuw elan bij terugkoppeling door de bestuursrechter
Overheid en Aansprakelijkheid 01-09-2023 Overheidsaansprakelijkheid anno 2023: de stand van de rechtsontwikkeling
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-04-2018 De conclusie voorbij; hoe nu verder?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 18-10-2016 Wat doet de Afdeling bestuursrechtspraak met annotaties?
Nederlands Juristenblad 11-02-2016 De menselijke factor bij de rechtsontwikkeling door rechters
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 02-12-2015 De Afdeling bestuursrechtspraak en het Unierecht in het tijdperk Mortelmans
Ars Aequi 12-02-2013 De drie dimensies van het bestuursrecht van J. van der Hoeven
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 23-02-2011 Effectieve geschillenbeslechting: bestuurlijke lus en andere instrumenten
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 07-01-2011 Ontwikkelingen op het terrein van de overheidsaansprakelijkheid; over grenzen van privaatrecht en bestuursrecht heen
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 13-09-2010 Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 07-07-2010 Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb. Over een bestuursrechtelijke biografie en een levendig congres.
Nederlands Juristenblad 09-04-2010 Als een bergwandeling
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 10-11-2009 Vijftien jaar geschillenbeslechting onder de Algemene wet bestuursrecht
Nederlands Juristenblad 02-05-2008 Enkele aspecten van rechterlijke toetsing van overheidshandelen. Over activistische en defensieve rechters.
Nederlands Juristenblad 18-04-2008 Kroniek van het algemeen bestuursrecht. Over eenheid en verscheidenheid
Nederlands Juristenblad 28-03-2008 Paul en de juridisering
Nederlands Juristenblad 28-03-2008 Drie vooraf-artikelen van Paul van der Heijden
Nederlands Juristenblad 14-09-2007 Goede polderoplossing. Maar slot op de toekomst van de bestuursrechtelijke rechtsbescherming
Nederlands Juristenblad 30-03-2007 Kroniek van het algemeen bestuursrecht. Derde evaluatie Awb. Naar een actievere bestuursrechter?
Ars Aequi 07-12-2006 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Nederlands Juristenblad 03-03-2006 Kroniek van het algemeen bestuursrecht. Over de kernpunten van beleid op het terrein van het bestuursrecht: deregulering, handhaving en stroomlijning van procesrecht
Nederlands Juristenblad 25-11-2005 Waarschuwen tegen de waan van de dag
Nederlands Juristenblad 04-03-2005 Kroniek van het algemeen deel van het bestuursrecht - Naar een slagvaardig bestuursrecht
Overheid en Aansprakelijkheid 15-12-2004 Zit er nog muziek in verbods- en gebodsacties ter zake van wetgeving?