Auteur R. Barents
Tijdschrift Aflevering Artikel
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 24-11-2021 Het Hof van Justitie en volledige rechtsmacht (art. 261 VWEU)
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 13-01-2021 Het Hof van Justitie en nationale constitutionele rechters - ‘Lieb Vaterland magst ruhig sein, fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein!’
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 20-06-2020 Brexit en het Hof van Justitie van de Europese Unie
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 17-08-2019 De post-Lissabon-rechtspraak over het institutioneel evenwicht
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 05-05-2019 Het particulier beroep tot nietigverklaring en het Montessori-arrest
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 17-08-2018 De Europese ruimte: contouren van een nieuw rechtsbegrip - Over de betekenis van de grondrechten in het Unierecht
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 21-12-2017 Recente ontwikkelingen in de EU-rechtspraak over mededinging
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 07-11-2017 Recente ontwikkelingen in de rechtspraak over steunmaatregelen
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 01-05-2013 Enkele kanttekeningen bij de autonomie van de nationale rechter in het Unierecht
Nederlands Juristenblad 24-06-2010 Hof van Justitie EG, 03-06-2008, C-258/08 en C-203/08
Nederlands Juristenblad 24-06-2010 Hof van Justitie EG, 20-05-2010, c-56/09
Nederlands Juristenblad 24-06-2010 Hof van Justitie EG, 21-05-2010, C-570/07, C-571/07
Nederlands Juristenblad 24-06-2010 Hof van Justitie EU, 21-05-2010, T-425/04, T-444/04, T-450/04, T-456/04
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 31-10-2009 Over wandelpaden en ruiterpaden: het arrest Horvath
Delikt en Delinkwent 28-05-2009 De prejudiciële spoedprocedure.
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 28-02-2009 De voorrang van unierecht in het perspectief van constitutioneel pluralisme
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 13-12-2007 Het Hervormingsverdrag en het Hof van Justitie
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 09-11-2007 Het subsidiariteitsbeginsel in het Hervormingsverdrag
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 13-09-2007 De Europese Grondwet is dood - leve de Europese Grondwet
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 18-11-2005 De zure smaak van Europese suiker
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 17-05-2005 Een grondwet voor Europa (VIII): de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 16-03-2005 Een grondwet voor Europa (VI): de grondrechten
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 15-02-2005 Een grondwet voor Europa (V): rechtspraak
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 15-12-2004 Een grondwet voor Europa (IV): besluiten en besluitvorming
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 15-11-2004 Een grondwet voor Europa (III): de bevoegdheden van de Unie
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 15-10-2004 Een grondwet voor Europa (II): de institutionele structuur