Auteur C.B.M. van Haaren-Dresens
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Juristenblad 21-02-2018 Ingrijpen op Sint Eustatius
Nederlands Juristenblad 29-06-2017 Naschrift bij Reactie
Nederlands Juristenblad 26-05-2017 Ook onfatsoen verdient bescherming
Gemeentestem 17-12-2011 Spontane vernietiging wegens strijd met het algemeen belang - Wanneer is sprake van een algemeen belang dat vernietiging rechtvaardigt?
Gemeentestem 19-07-2008 Van specifiek naar generiek. Het rapport van de commissie Oosting en de kabinetsreactie over het interbestuurlijk toezicht