Auteur J. Sluysmans
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Juristenblad 14-11-2023 Modernisering grondbeleid: Over open deuren en deuren die beter gesloten kunnen blijven
Ars Aequi 08-04-2022 Onteigenen voor stikstofreductie: Een korte verkenning
Nederlands Juristenblad 04-09-2016 Naschrift
Advocatenblad 29-10-2015 De reikwijdte van het verschoningsrecht
European Human Rights Cases 17-04-2014 EHRM 11-12-2013, 49893/07