Auteur N. Jak
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 07-11-2023 Bestuurlijke organisatie
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-07-2023 Hoge Raad 23-12-2022
Gemeentestem 08-06-2023 Raad van State 18-01-2023
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 23-05-2023 Constitutionalisering van het bestuursrecht: naar een verdere grondwettelijke verankering van grondslagen en rechtsbeginselen
Gemeentestem 16-05-2023 Bestuursorgaanbegrip en woningcorporaties: beslissende mate van zeggenschap als nieuw criterium voor openbaar gezag? Een artikelnoot bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1127 (Beroe
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 21-04-2023 Bestuurlijke organisatie
Computerrecht 17-04-2023 Big Tech vanuit democratisch rechtsstatelijk perspectief: Een verkenning aan de hand van de Digital Services Act
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-10-2022 Bestuurlijke organisatie
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 28-07-2022 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en privaatrechtelijke rechtspersonen : handvatten voor de rechtsontwikkeling door de burgerlijke rechter
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 01-04-2022 Bestuurlijke organisatie
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 20-01-2022 Er zijn meerdere wegen die naar VenetiŽ leiden
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 19-11-2021 Overdracht van subsidies: een puzzel op de grens van publiek- en privaatrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 05-11-2021 Kroniek Bestuurlijke organisatie
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-06-2021 Raad van State 03-02-2021
Gemeentestem 23-04-2021 Verschillende gezichten van bestuursrechtelijk maatwerk: interactie tussen wetgever, bestuur en bestuursrechter
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-09-2020 Bestuurlijke organisatie
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-08-2020 De amicus curiae in het bestuursrecht wettelijk verankerd: experimenteren maar!
Jurisprudentie voor Gemeenten 16-07-2020 Raad van State 01-04-2020
Jurisprudentie voor Gemeenten 16-07-2020 Raad van State 22-04-2020
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-03-2020 Kroniek Bestuurlijke organisatie
Nederlands Juristenblad 06-03-2020 Bestuursrechtelijk maatwerk - De wetgever en het bestuur aan zet
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-02-2020 Hoge Raad 06-12-2019
Rechtspraak Sociale Verzekeringen 28-01-2020 Raad van State 23-10-2019
Rechtspraak Sociale Verzekeringen 28-01-2020 Raad van State 23-10-2019
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-10-2019 Bestuurlijke organisatie
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-10-2019 HvJ EU 27-02-2019, C-563/17
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-10-2019 Hoge Raad 22-03-2019
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 06-10-2019 Is het Nederlandse recht op toegang tot overheidsinformatie EVRM-proof? De houdbaarheid van de Wob en de Woo in het licht van artikel 10 EVRM
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-05-2019 Beslissingsruimte: handvatten voor de rechterlijke toetsingsintensiteit
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-04-2019 Bestuurlijke organisatie
Nederlands Juristenblad 26-03-2019 Stop het toppunt van juridisering: gedoogbeslissing moet appellabel zijn bij de bestuursrechter
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-03-2019 HvJ EU 06-11-2018, C-684/16
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-03-2019 HvJ EU 06-11-2018, C-569/16
Gemeentestem 04-03-2019 College van Beroep voor het bedrijfsleven 27-11-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-01-2019 Hoge Raad 26-10-2018
Computerrecht 31-12-2018 Raad van State 18-07-2018
Nederlands Juristenblad 21-11-2018 De betekenis van de AVG voor geautomatiseerde besluitvorming door de overheid
Gemeentestem 23-10-2018 Centrale Raad van Beroep 15-08-2018
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 22-10-2018 Bestuurlijke Organisatie
Gemeentestem 16-08-2018 Centrale Raad van Beroep 21-03-2018
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-06-2018 Bestuursrechtelijke rechtsbescherming jegens private aanbieders
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 25-03-2018 Bestuurlijke organisatie
Jurisprudentie voor Gemeenten 26-02-2018 Rechtbank Midden-Nederland 28-11-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-12-2017 HvJ EU 10-10-2017, C-413/15
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 16-12-2017 Procesbevoegdheid van de overheid in een burgerlijk geding
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 25-10-2017 Kroniek Bestuurlijke organisatie
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 21-03-2017 Bestuurlijke organisatie
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-01-2017 Hoge Raad 30-09-2016
Jurisprudentie voor Gemeenten 15-12-2016 Raad van State 23-11-2016
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 18-10-2016 Bestuurlijke organisatie
Nederlands Juristenblad 04-09-2016 Semipublieke instellingen en de Wet open overheid
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-08-2016 Raad van State 01-06-2016
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 13-04-2016 Semipublieke instellingen en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad: een verkenning
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-03-2016 HvJ EU 29-10-2015, C-174/14, ECLI:EU:C:2015:733
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-08-2015 Bestuurlijke organisatie
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 01-06-2015 De publieke-taakjurisprudentie verduidelijkt
Gemeentestem 26-05-2015 Centrale Raad van Beroep 24-12-2014
Gemeentestem 05-05-2015 Raad van State 17-12-2014
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 16-02-2015 Bestuurlijke organisatie
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-07-2014 Bestuurlijke organisatie
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 01-09-2012 Publiekrechtelijke normering van semipublieke instellingen
Gemeentestem 17-12-2011 Raad van State, 25-05-2011, 201009676/1/H3
AB Rechtspraak Bestuursrecht 01-07-2011 Hoge Raad, 21-01-2011, 10/01846
Gemeentestem 23-10-2010 Rechtbank Arnhem, 26-02-2010, 09/2741
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 15-05-2010 Bevoegdheidsgrondslagen voor Awb-besluiten in internationaal en Europees recht
Gemeentestem 07-11-2009 Raad van State, 15-07-2009, 200806515/1/H3
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 05-09-2008 Beslissingen ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling van de overheid