Auteur D.A. Verburg
Tijdschrift Aflevering Artikel
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 09-10-2020 Begrijpelijke taal en juridisch correcte taal samen op één kussen? De duivel zit in de details
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 11-03-2020 Tussen keukentafel en besluit: integrale rechtsbescherming in de Wmo 2015
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 06-10-2019 EHRM-rechtspraak met beperkte houdbaarheidsdatum? Van Korošec naar Devinar
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 31-12-2017 De voorlopige voorziening: Di(c)k voor mekaar?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-11-2012 Ambtshalve toetsing is toe aan hertoetsing. 'Een geur van hoger honing verdreef ons uit de woning'
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 09-06-2012 Dynamiek en turbulentie in het bestuursecht
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 09-06-2012 Bestuursrechtelijk bewijsrecht in de jaren '10: opklaringen in het hele land
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 01-10-2011 Uurtje, factuurtje: rekeningrijden bij de bestuursrecht - Over kostendekkende griffierechten
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 23-02-2011 Relativiteit in de Crisis- en herstelwet en in het voorstel Wet aanpassing bestuursprocesrecht
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 10-09-2010 Finale geschillenbeslechtting en haar stiefkind, de 'aangeklede' opdracht om een nieuw besluit te nemen
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 22-05-2010 J.C.A. de Poorter en H.J.Th.M. van Roosmalen, Motivering bij rechtsvorming.
Weekblad Fiscaal Recht 11-03-2010 De belastingrechter en de algemene bestuursrechter. Verschillen en overeenkomsten
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 17-09-2008 B.J. van de Griend, Trechters in het bestuursprocesrecht