Auteur L.J. Gerritsen
Tijdschrift Aflevering Artikel
Gemeentestem 31-05-2019 Raad van State 17-10-2018
Gemeentestem 07-11-2018 Raad van State 23-05-2018
Gemeentestem 16-07-2018 Kroniek Omgevingsrecht
Gemeentestem 19-12-2017 Raad van State 05-07-2017
Gemeentestem 05-10-2017 Raad van State 08-02-2017
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-06-2017 Raad van State 26-04-2017
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-06-2017 De nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking: enkele aandachtspunten voor de praktijk
Gemeentestem 07-06-2017 Raad van State 23-11-2016
Gemeentestem 20-01-2017 Raad van State 28-09-2016
Gemeentestem 31-10-2016 Raad van State 08-06-2016
Gemeentestem 02-09-2016 Raad van State 09-03-2016
Tijdschrift voor Bouwrecht 25-07-2016 De nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking belicht
Gemeentestem 09-06-2016 Kroniek Omgevingsrecht
Gemeentestem 18-01-2016 Raad van State 23-09-2015
Gemeentestem 27-06-2015 Raad van State 10-12-2014
Gemeentestem 22-01-2015 Planschade en uitwerkingsplichten: (on)duidelijk
Gemeentestem 08-09-2014 Raad van State 14-05-2014
Gemeentestem 24-04-2014 Planschade. Tijdelijke waardedaling onroerende zaak. Inkomensschade
Gemeentestem 14-02-2014 Raad van State, 02-10-2013, 201301712/1/A2
Gemeentestem 13-12-2013 Raad van State, 08-08-2013, 201303484/2/A2
Gemeentestem 12-09-2013 Raad van State, 08-05-2013, 201202820/1/A2
Praktisch Bestuursrecht 07-05-2013 Het verbod van vooringenomenheid en het persoonlijk belang van raadsleden in het kader van besluiten tot vaststelling van bestemmingsplannen
Journaal bestuursrecht 11-03-2009 Finale geschilbeslechting; artikel 8:72, leden 3 en 4 Awb