Auteur J.C.A. de Poorter
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-12-2023 Kroniek bestuursprocesrecht tweede helft 2023
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 03-07-2023 Bestuursprocesrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 29-11-2022 Bestuursprocesrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 29-06-2022 Bestuursprocesrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 19-11-2021 Bestuursprocesrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 26-04-2021 Bestuursprocesrecht
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 03-04-2021 Ongekend onrecht in de kinderopvangtoeslag en de rol van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
RegelMaat 26-03-2021 Rechterlijke toetsing van regelgeving - Wat is de betekenis van recente ontwikkelingen in de rechtspraak voor de wetgevingspraktijk van de bestuurswetgever?
Nederlands Juristenblad 06-11-2020 De rol van empirische assumpties in de rechtsvorming door de hoogste (bestuurs)rechters
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-10-2020 Bestuursprocesrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 23-04-2020 Bestuursprocesrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-03-2020 Is Nederland verworden tot een dikastocratie?
Nederlands Juristenblad 16-12-2019 Effectieve rechtsbescherming bij algoritmische besluitvorming in het bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-11-2019 Bestuursprocesrecht
Nederlands Juristenblad 02-09-2019 Rechterlijke dialoog of LAT relatie?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-04-2019 Bestuursprocesrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-11-2018 Bestuursprocesrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-05-2018 Responsief bestuursrecht en de amicus curiae
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-04-2018 Bestuursprocesrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 27-11-2017 Bestuursprocesrecht
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 23-06-2017 Bovenindividuele belangenbehartiging
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 08-05-2017 Bestuursprocesrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 21-03-2017 Rechterlijke toetsing van algemeen verbindende voorschriften
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 01-12-2016 Bestuursprocesrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 24-05-2016 Bestuursprocesrecht
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 01-12-2015 Het beroep van rechtswege
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 24-04-2015 Bestuursprocesrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 16-02-2015 Het belang van de amicus curiae voor de rechtsvormende taak van de hoogste bestuursrechters. Naar een regeling van de amicus curiae in de Algemene wet bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-08-2014 Kroniek bestuursprocesrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 14-04-2014 Kroniek bestuursprocesrecht
Nederlands Juristenblad 10-01-2014 Wetgever en rechter: Rechtsvorming in een open en vruchtbare dialoog
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 01-10-2013 Bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 09-07-2013 Het relativiteitsvereiste in het bestuursrecht: de ene relativiteitseis is de andere niet
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-03-2013 Wat gaat de Wet aanpassing bestuursprocesrecht ons brengen?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 21-09-2012 Bestuursprocesrecht
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 01-09-2012 Rechtseenheid in het bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 08-02-2012 Bestuursprocesrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 12-07-2011 Bestuursprocesrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 23-11-2010 Bestuursprocesrecht
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 21-06-2010 Rechtsvorming rond de redelijke termijn
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 20-04-2010 Bestuursprocesrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 26-10-2009 Motivering van rechtsvormende uitspraken door de Afdeling bestuursrechtspraak
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 24-09-2009 Bestuursprocesrecht
Jurisprudentie Bestuursrecht 15-08-2009 Hof van Justitie EG, 23-04-2009, C-362/06 P
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 12-03-2009 Bestuursprocesrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-09-2008 Bestuursprocesrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 09-04-2008 De onderdelentrechter in artikel 6:13 Awb: een dissonant of een doordacht systeemwijziging?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 28-03-2008 Bestuursprocesrecht
Gemeentestem 26-01-2008 Het belanghebbendebegrip in beweging. Over recente ontwikkelingen in de jurisprudentie rond de uitleg van het begrip belanghebbende.
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 19-10-2007 Bestuursprocesrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 22-03-2007 Bestuursprocesrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-10-2006 Bestuursprocesrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 05-04-2006 Bestuursprocesrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-01-2006 De voorlopigevoorzieningsprocedure: is een herbezinning vereist op de wettelijke regeling van de voorlopige rechtsbescherming?
Milieu & Recht 30-01-2005 Belanghebbenden in het milieurecht
Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 15-10-2004 De verplichting tot appelleren: de Brummen-lijn in de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep.