Auteur R. Elkerbout
Tijdschrift Aflevering Artikel
Markt & Mededinging 31-12-2022 Zaak C-377/20 (Servizio Elettrico Nazionale): reproductie van het raamwerk van artikel 102 VWEU: HvJ EU 12 mei 2022, C-377/20, ECLI:EU:C:2022:379
Markt & Mededinging 13-07-2021 Kroniek publiekrechtelijke handhaving Mededingingswet 2020
Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht 24-03-2021 Rechtbank Midden-Nederland 08-06-2020
Markt & Mededinging 30-12-2020 Het Hongaarse banken-arrest: vlees doch vis en een eendentest voor doelbeperkingen
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 23-01-2019 Een agrarisch (crisis)kartel wegens droogte?
Mediaforum 13-06-2018 Gerecht EU 26-10-2017, T-394/15
Nederlands Juristenblad 10-05-2012 Handhaving van het mededingingsrecht met toezeggingen - Na vijf zaken in vijf jaar de balans opgemaakt
Actualiteiten mededingingsrecht 29-12-2010 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 07-10-2010, AWB 07/596
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 15-10-2010 En enkele inbreuk: bezint eer ge begint