Auteur H.B. Krans
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 14-07-2023 Hoge Raad 03-04-2020
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 14-07-2023 Hoge Raad 02-10-2020
Maandblad voor Vermogensrecht 21-02-2023 Recht, plicht, remedie: Bespreking van het proefschrift van ­mr. W. Th. Nuninga
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 10-10-2022 Hoge Raad 10-07-2020
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 01-10-2021 Hoge Raad 19-07-2019
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 29-05-2021 Hoge Raad 24-05-2019
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 20-11-2020 Hoge Raad 01-06-2018
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 06-10-2020 Hoge Raad 04-05-2018
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 06-10-2020 Hoge Raad 21-02-2020
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 12-11-2019 Hoge Raad 07-09-2018
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 12-11-2019 Hoge Raad 28-09-2018
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 30-04-2019 Een oordeel over een beding in polisvoorwaarden: een ongelukkige uitkomst
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 22-03-2019 Hoge Raad 13-04-2018
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 02-12-2018 Verhaal op bitcoins door gedwongen medewerking van de schuldenaar
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 29-08-2018 Hoge Raad 29-09-2017
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 30-06-2018 Een acte clair, toch?
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 22-06-2018 Vrije advocaatkeuze en rechtsbijstandverzekeringen
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 09-04-2018 Hoge Raad 06-10-2017
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 28-02-2018 Hoge Raad 10-03-2017
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 06-02-2018 Hoge Raad 29-04-2016
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 08-10-2017 Hoge Raad 26-02-2016
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 30-06-2017 Rechtsvorming van onderaf
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 06-06-2017 Hoge Raad 18-11-2016
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 13-11-2016 Hoge Raad 10-07-2015
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 25-10-2016 Goede kanten van slechte zaken
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 24-09-2016 Hoge Raad 12-06-2015
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 29-11-2015 Bevingen door boringen
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 16-11-2015 Bevingen door boringen
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 05-06-2015 Hoge Raad 18-04-2014
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 22-05-2015 Hoge Raad 28-03-2014
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 20-02-2015 Hoge Raad 07-03-2014
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 13-02-2015 HvJ EU 07-11-2014, C-442/12, ECLI:EU:C:2013:717
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 13-02-2015 Hoge Raad 07-01-2014
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 30-01-2015 Guidance door een Europees Document?
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 23-01-2015 Hoge Raad 18-04-2014
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 22-11-2014 Hoge Raad 13-09-2013
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 05-07-2014 Hoge Raad 13-09-2013
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 01-04-2014 De druk van de ketel
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 22-03-2014 Hoge Raad 05-04-2013
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 31-08-2013 Hoge Raad, 15-03-2013, 12/02667
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 13-07-2013 Hof van Justitie van de Europese Unie, 13-12-2012, C-215/11
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 15-06-2013 Hoge Raad, 08-06-2012, 11/00366
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 15-06-2013 Hoge Raad, 13-07-2012, 11/01389
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 15-06-2013 Hoge Raad, 13-07-2012, 11/02997
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 11-06-2013 Voorlichting in cassatie
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 10-11-2012 Hoge Raad, 22-06-2012, 11/01152
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 03-11-2012 Hoge Raad, 30-03-2012, 10/01807
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 03-11-2012 Hoge Raad, 30-03-2012, 11/03690
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 09-10-2012 Het belang van kwalificatie
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 06-10-2012 Hoge Raad, 09-12-2011, 10/02395
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 16-06-2012 Deskundigen in civiele zaken: opties tot vernieuwing
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 04-06-2012 Oneerlijke handelspraktijken in het Belgisch recht: een bijzondere sanctie en een onderzoek naar de praktijkervaringen
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 21-04-2012 Hoge Raad, 28-10-2011, 10/00760
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 14-04-2012 Hoge Raad, 23-09-2011, 10/03989
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 03-04-2012 Hoge Raad, 04-11-2011, 11/00902
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 03-04-2012 Hoge Raad, 04-11-2011, 11/01117
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 03-04-2012 Hoge Raad, 04-11-2011, 11/01154
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 24-03-2012 Rechtbank Breda, 06-04-2011, 232613 / KG ZA 11-179
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 12-12-2011 Keuzes voor de Hoge Raad
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 25-11-2011 Hoge Raad, 27-05-2011, 10/02358
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 07-10-2011 Hoge Raad, 11-02-2011, 09/03010
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 02-09-2011 Ontbinding en prijsvermindering
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 12-08-2011 Hoge Raad, 07-01-2011, 09/02232
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 04-03-2011 De wervende kracht van het Nederlandse privaatrecht: op naar een systematische benadering?
Tijdschrift voor de Procespraktijk 10-11-2010 Richtlijnen en burgerlijk (proces)recht
Ars Aequi 06-03-2009 Hoge Raad, 23-11-2007, C05/323HR
Ars Aequi 06-12-2008 Hoge Raad, 06-06-2008, R07/117HR
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 29-11-2008 Debatteren over de inhoud van een notariële akte: drie invalshoeken
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 25-10-2008 Handhaving door de Consumentenautoriteit
Ars Aequi 10-04-2008 Hoge Raad, 14-12-2007, C06/191HR
Ars Aequi 10-12-2007 Hoge Raad, 08-06-2007, R06/002HR
Maandblad voor Vermogensrecht 30-11-2007 Over dagvaardingen met gebreken en onredelijke benadeling
Nederlands Juristenblad 16-11-2007 DES en Dexia: de eerste ervaringen met collectieve afwikkeling van massaschade
Ars Aequi 11-04-2007 Hoge Raad, 06-10-2006, C05/138HR
Maandblad voor Vermogensrecht 27-03-2007 De Europese Richtlijn oneerlijke bedingen en het Nederlands arbitragerecht
Maandblad voor Vermogensrecht 31-08-2006 Ambtshalve toepassing van gemeenschapsrecht
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 24-07-2006 Collectieve afwikkeling van massaschade door de Consumentenautoriteit: vragen over bevoegdheid en representativiteit
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 25-02-2006 Vertaling van stukken bij betekening volgens de EG-Betekeningsverordening
Maandblad voor Vermogensrecht 31-10-2005 Een Europese executoriale titel
Maandblad voor Vermogensrecht 23-06-2005 Hof van Justitie EG, 10-03-2005, C-336/03
Vermogensrechtelijke Analyses 20-06-2005 Ambtshalve toetsing van overeenkomsten aan het kartelverbod
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 21-05-2005 De betekenis van de handelsrente voor schadevergoeding en boetes
Maandblad voor Vermogensrecht 29-03-2005 Richtlijnconforme interpretatie. HvJ EG 5 oktober 2004, C-397/01 t/m C-403/01 (Pfeiffer c.s.)
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 15-02-2005 Een nieuwe aanpak van massaschade
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 15-12-2004 Europa en ons contractenrecht.
Nederlands Juristenblad 05-11-2004 De invloed van 'Brussel': de betrekkelijkheid van getallen
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 23-10-2004 De kantonrechter als hoogste rechter. Een pleidooi voor doorbreking van het appèlverbod in gemeenschapsrechtelijk getinte zaken