Auteur H. Loonstein
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor de Procespraktijk 13-06-2023 Welke mogelijkheden zijn er om in civiele procedures nihil-stelling van griffierecht te verzoeken?
Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk (BER) 28-02-2023 Is executoriaal derdenbeslag mogelijk voor toekomstige alimentatietermijnen?
EB, tijdschrift voor Scheidingsrecht 14-02-2023 Is er voor birdnesting een wettelijke basis?
Juridische Berichten voor het Notariaat 17-01-2023 Wwft-twijfel omtrent een betaling onvoldoende om executieverkoop voort te zetten of diensten te weigeren
Tijdschrift voor Insolventierecht 23-12-2022 Griffierechten en WHOA-procedures
Juridische Berichten voor het Notariaat 25-01-2022 Belangrijke uitspraak in het erfrecht: onterfde familieleden krijgen inzage in testamenten
EB, tijdschrift voor Scheidingsrecht 29-10-2020 Nogmaals: kunnen voorlopige voorzieningen ex artikel 822 Rv ook in kort geding?
Advocatenblad 23-04-2020 Geen griffierecht bij vrijwillige verschijning
EB, tijdschrift voor Scheidingsrecht 30-06-2019 Kunnen voorlopige voorzieningen ex artikel 822 Rv ook in kort geding?
Juridische Berichten voor het Notariaat 29-09-2018 De dertigdagentermijn bij executieveilingen (artikel 516 en 517 Rv)
Juridische Berichten voor het Notariaat 21-03-2018 Risico’s veilingkoper en taak van de notaris
Juridische Berichten voor het Notariaat 23-08-2016 Bekendmaking executieveiling via website (artikel 516 Rv)
Advocatenblad 20-12-2012 Gerechtshof Amsterdam laat de advocatuur bungelen
Juridische Berichten voor het Notariaat 07-10-2011 Internet vervangt aanplakking van een veiling en andere aspecten van veilingvoorwaarden
Advocatenblad 05-08-2011 Griffierecht maatschap is dat van een rechtspersoon - Hoge Raad hakt knoop door
Juridische Berichten voor het Notariaat 06-06-2011 Nogmaals: veilingvoorwaarden en artikel 518 Rv
Juridische Berichten voor het Notariaat 08-03-2011 Veilingsvoorwaarden en artikel 518 Rv
Advocatenblad 04-02-2011 Vof, cv en maatschap vergeten in nieuw griffierechtenstelsel?
Nederlands Juristenblad 27-08-2010 Geen wettelijke basis voor Koninginnedag
Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 29-04-2010 Onmogelijkheid geslachtsnaamwijziging jonge minderjarigen strijdig met VN-Kinderrechtenverdrag
Praktijkgids; kantonrechtspraak voor de rechtspraktijk 27-02-2010 Rechtbank Amsterdam, 17-03-2008, dx07-1360 t/m 1410
Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 07-08-2009 De gedwongen Joodse echtscheiding: reactie op FJR 2007, 15
Advocatenblad 10-07-2009 Verminder ongelijkheid tussen natuurlijke en rechtspersoon
EB, tijdschrift voor Scheidingsrecht 26-06-2009 Niet-ontvankelijkheid echtscheiding en voorlopige voorzieningen
Ars Aequi 10-09-2007 Geen wettelijke basis voor 'Koningin' Máxima
Journaal insolventie, financiering & zekerheden 17-08-2007 Inhouding paspoort van een failliet
Juridische Berichten voor het Notariaat 01-02-2007 Het notarieel pensioenfonds maakt een verboden onderscheid
Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 11-05-2005 Geregistreerd partnerschap en het kerkelijk huwelijk