Auteur R.J.J. Aerts
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-04-2018 Less is more: saneren van windturbines en de doelstellingen van het Energieakkoord
Bouwrecht 28-02-2018 Raad van State 29-11-2017
Gemeentestem 21-07-2016 De ladder voor duurzame verstedelijking
Gemeentestem 16-02-2015 Gemeenten en samenwerkingsovereenkomsten in crisistijd
Milieu & Recht 15-05-2014 Windturbines en externe veiligheid
Gemeentestem 17-12-2011 Eén jaar Wabo - Enige overdenkingen over de verklaring van geen bedenkingen!
Gemeentestem 06-07-2010 Inwerkingtreding Wabo. Eerste hulp bij overgangsrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-03-2010 Een zee aan energie. Het juridisch kader bij het realiseren van offshore windturbineparken
Milieu & Recht 30-03-2009 Het voorzorgbeginsel en de risico's van gezondheidsschade door bovengrondse hoogspanningslijnen. Enkele bestuursrechtelijke beschouwingen naar aanleiding van recente uitspraken van de Afdeling