Auteur J.B.J.M. ten Berge
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 12-07-2011 De mythische burger: strategische mensbeelden in het bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 24-11-2009 Bassecour Caan en de samenhang van staats- en bestuursrecht
Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 15-12-2008 De persoonlijke verantwoordelijkheid van de ambtenaar - over corruptie, goed ambtelijk gedrag en behoorlijkheid
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 27-09-2006 Verankering van het integriteitsbeginsel in het bestuursrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 10-06-2006 Nationale Ombudsman, 30-09-2005, 2005/303
Gemeentestem 21-01-2006 De ombudsman en de beschikking omringende gedragingen. Over competentie en informatieplicht
Gemeentestem 21-06-2005 De onafhankelijkheid van de gemeentelijke ombudsman
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 29-04-2005 De Nationale ombudsman en de Algemene wet bestuursrecht (naar aanleiding van het jaarverslag 2003)
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 21-03-2005 Beslistermijnen en persoonlijk gedrag