Auteur P.J. van der Plank
Tijdschrift Aflevering Artikel
Fiscale Berichten voor het Notariaat 21-04-2022 WKO fiscaal en civiel beschouwd: Annotatie bij HR 3 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1813
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 31-01-2022 Wetsvoorstel Drijvende opstallen: een juridisch fundament voor bouwen op water : Deel II: Boek 5 voor 'Registergoederen'
Nederlands Juristenblad 27-01-2022 Circulair bouwen
Financiering, Zekerheden & Insolventierechtpraktijk (FIP) 11-10-2021 Het fysieke criterium van art. 3:4 lid 2 BW en onevenredig hoge kosten en/of moeite van afscheiding
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 21-03-2021 Wetsvoorstel Drijvende opstallen: een juridisch fundament voor bouwen op water
Fiscale Berichten voor het Notariaat 12-08-2020 De reikwijdte van de netwerkvrijstelling voor de overdrachtsbelasting
Tijdschrift voor Bouwrecht 16-07-2019 Het bevorderen van circulair bouwen. Een alternatief voorstel
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 08-02-2019 Instrumenteel gebruik van het recht van erfpacht in het kader van circulair bouwen
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 17-03-2017 Proefschrift: Natrekking door onroerende zaken
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 15-11-2016 Een drijvende onroerende zaak?
Maandblad voor Vermogensrecht 07-09-2016 Een eerste stap naar drijvend wonen op grotere schaal
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 25-05-2016 Is het mogelijk art. 3:4 BW bestanddelen te verzelfstandigen door middel van het vestigen van een recht van opstal?
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 21-03-2016 Is Glencore blij gemaakt met een dode mus?
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 04-12-2015 De verkeersopvatting als leidend criterium voor bestanddeelvorming in de zin van art. 3:4 BW Over de verhouding tussen lid 1 en lid 2 van art. 3:4 BW
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 08-10-2015 De invloed van verkrijgende verjaring op beperkte rechten die rusten op de grond
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 28-07-2015 De introductie van drijvende percelen
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 01-04-2014 Bestanddeelvorming op grond van art. 3:3 BW of onroerend in de zin van art. 3:4 BW?
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 09-10-2012 Zaakseenheid in het platte vlak. Een onderzoek naar het bepalen van de horizontale eigendomsgrens van grondstukken
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 03-06-2011 Havenkranen onroerend? Over het verschil tussen rijden en drijven. N.a.v. Hoge Raad 24 december 2010, LJN BO3644
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 27-04-2010 Hoge Raad, 15-01-2010, 07/13305
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 25-04-2009 De indirecter vereniging van art. 3:3 jº art. 5:20 sub e BW