Auteur F. van Ommeren
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Juristenblad 06-12-2022 Op zoek naar rechtsstatelijke cultuur
Ars Aequi 11-07-2012 Een andere visie op de verhouding tussen publiek- en privaatrecht - Van de 'gemene rechtsleer' naar de 'gemeenschappelijke rechtsleer'
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 28-04-2012 Bestuursrechtelijke rechtsbescherming in Engeland en Wales
Nederlands Juristenblad 26-08-2011 Schaarse publieke rechten - Wat Bard, Betfair en BNR met elkaar gemeen hebben
Mediaforum 08-04-2011 Schaarse vergunningen
Nederlands Juristenblad 22-05-2009 Aan de slag met concretiserende besluiten van algemene strekking