Auteur S.D.P. Kole
Tijdschrift Aflevering Artikel
Gemeentestem 08-11-2022 Raad van State 07-09-2022
Gemeentestem 08-11-2022 Rechtbank Noord-Holland 22-04-2022
Ars Aequi 13-07-2022 Over het Naardermeer, beschermde Natuurmonumenten en Natura 2000-gebieden. De bescherming van natuurgebieden in Nederland (1905-)
Gemeentestem 26-04-2022 Rechtbank Oost-Brabant 08-12-2021
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-03-2022 HvJ EU 15-04-2021, C-733/19
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-03-2022 Rechtbank Rotterdam 03-09-2021
Gemeentestem 14-01-2022 Raad van State 24-11-2021
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-12-2021 HvJ EU 28-10-2021, C-357/20
Gemeentestem 25-11-2021 De stikstofuitspraken van de Rechtbank Midden-Nederland: Leiden verder in last
Gemeentestem 26-08-2021 Raad van State 14-07-2021
AB Rechtspraak Bestuursrecht 25-06-2021 HvJ EU 17-03-2021, C-900/19
Gemeentestem 15-06-2021 De wet stikstofreductie en natuurverbetering: een definitieve oplossing voor de stikstofproblematiek in Nederland?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-06-2021 HvJ EU 04-03-2021, C-473/19 en C‑474/19
Gemeentestem 24-03-2021 Onder welke omstandigheden kan of moet een natuurvergunning worden ingetrokken?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-02-2021 Raad van State 02-09-2020
Gemeentestem 01-12-2020 Raad van State 30-09-2020
AB Rechtspraak Bestuursrecht 29-10-2020 HvJ EU 02-07-2020, C-477/19
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-08-2020 HvJ EU 11-06-2020, C-88/19
AB Rechtspraak Bestuursrecht 24-07-2020 HvJ EU 23-04-2020, C-217/19
Gemeentestem 02-07-2020 De aanpak van de stikstofproblematiek in Nederland: not fit for purpose
Gemeentestem 10-04-2020 Raad van State 09-10-2019
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-02-2020 HvJ EU 12-06-2019, C-321/18
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-02-2020 HvJ EU 12-06-2019, C-43/18
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-12-2019 HvJ EU 10-10-2019, C-674/17
Gemeentestem 14-08-2019 Het PAS: nu echt een gepasseerd station
Gemeentestem 11-07-2019 HvJ EU 07-11-2018, C-461/17
Gemeentestem 23-01-2019 PASt het PAS nog?
Gemeentestem 12-12-2018 Raad van State 11-07-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 12-10-2018 HvJ EU 25-07-2018, C-164/17
AB Rechtspraak Bestuursrecht 04-09-2018 HvJ EU 21-06-2018, C-557/15
Gemeentestem 16-07-2018 Raad van State 21-02-2018
Gemeentestem 27-03-2018 Raad van State 13-12-2017
Gemeentestem 01-03-2018 Raad van State 25-10-2017
Gemeentestem 17-01-2018 HvJ EU 19-10-2017, C-281/16
Gemeentestem 19-12-2017 Raad van State 03-05-2017
Gemeentestem 17-07-2017 Raad van State 01-03-2017
Gemeentestem 17-05-2017 Raad van State 28-12-2016
Gemeentestem 18-04-2017 Raad van State 21-12-2016
Gemeentestem 21-12-2016 HvJ EU 21-07-2016, C-387/15, C-388/15
Gemeentestem 18-10-2016 Raad van State 25-05-2016
Gemeentestem 30-09-2016 Raad van State 18-05-2016
Gemeentestem 14-03-2016 Raad van State 25-11-2015
Gemeentestem 18-01-2016 De bescherming van Natura 2000-gebieden onder de Wet natuurbescherming: van hetzelfde laken een pak?
Gemeentestem 17-12-2015 Raad van State 30-06-2015
Gemeentestem 01-09-2015 Raad van State 27-05-2015
Gemeentestem 27-06-2015 Raad van State 18-02-2015
Tijdschrift voor Bouwrecht 18-05-2015 Raad van State 11-03-2015
Tijdschrift voor Bouwrecht 28-02-2015 Raad van State 17-09-2014
Tijdschrift voor Bouwrecht 30-09-2014 Raad van State 11-06-2014 (Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Naardermeer)
Tijdschrift voor Bouwrecht 04-09-2014 HvJ EU 03-04-2014, C-301/12
Tijdschrift voor Bouwrecht 04-09-2014 Raad van State 28-05-2014
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-04-2014 Raad van State 30-10-2013
AB Rechtspraak Bestuursrecht 12-04-2014 Raad van State 25-09-2013
Tijdschrift voor Bouwrecht 02-12-2013 Raad van State, 28-08-2013, 201302265/1/R6
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-06-2013 Raad van State, 06-03-2013, 201108498/1/R4
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-04-2013 Raad van State, 27-12-2012, 201111811/1/A4
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-03-2013 Raad van State, 24-10-2012, 201101092/1/A4
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-01-2012 Raad van State, 23-11-2011, 201110350/1/R2
Tijdschrift voor Bouwrecht 17-10-2011 Raad van State, 24-08-2011, 200900425/1/R2 en 200902744/1/R2
Gemeentestem 28-07-2011 Raad van State, 04-05-2011, 200901310/1/R2 en 200901311/1/R2
Milieu & Recht 01-03-2011 De Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer en de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap. - Geschikte instrumenten voor de bescherming van Natura 2000-gebieden?
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-07-2010 Raad van State, 21-04-2010, 200807970/1/R2
Gemeentestem 21-11-2009 Raad van State, 09-09-2009, 200803225/1/R2
Gemeentestem 26-09-2009 Raad van State, 13-05-2009, 200801516/1
Milieu & Recht 12-06-2009 Beheerplannen voor Natura 2000-gebieden: een effectief instrument?
Gemeentestem 21-02-2009 Raad van State, 05-11-2008, 200707777/1
Gemeentestem 07-02-2009 Raad van State, 05-11-2008, 200802545/1
Gemeentestem 06-09-2008 Raad van State, 07-05-2008, 200604924/1
Gemeentestem 19-07-2008 Raad van State, 27-02-2008, 200607555/1
Jurisprudentie Bestuursrecht 14-04-2008 Raad van State, 06-12-2007, 200707637/2
Gemeentestem 15-12-2007 Raad van State, 29-08-2007, 200606028/1
Gemeentestem 22-09-2007 Raad van State, 24-01-2007, 200604785/1
Gemeentestem 19-05-2007 Raad van State, 21-02-2007, 200604241/1
Gemeentestem 16-12-2006 Raad van State, 04-08-2006, 200604120/1