Auteur G.H.J. Heutink
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 31-12-2020 Detailhandel & Dienstenrichtlijn - De pakketbenadering: toverwoord of hellend vlak?
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-09-2020 Duet tussen ít nachtegaaltje en A-G Bobek over het Unierecht. Het Verdrag van Aarhus en procedurele autonomie: staat artikel 6:13 Awb op de helling?
Tijdschrift voor Bouwrecht 21-01-2019 Raad van State 24-10-2018
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-01-2018 Raad van State 30-08-2017
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 18-11-2015 Het VU-rapport over de vestiging van detailhandel en verdragsvrijheden: beschouwing & opinie
Tijdschrift voor Bouwrecht 18-03-2015 Raad van State 08-10-2014
Tijdschrift voor Bouwrecht 30-01-2015 De ladder voor duurzame verstedelijking nader beschouwd (Deel B)
Tijdschrift voor Bouwrecht 04-09-2014 De ladder voor duurzame verstedelijking nader beschouwd (Deel A)
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-07-2014 Raad van State 05-03-2014
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-11-2013 Raad van State, 18-09-2013, 201208105/1/R2
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-10-2013 Art. 3.1.6 lid 2 Bro: de ladder voor duurzame verstedelijking nader beschouwd
Gemeentestem 16-04-2013 Gerechtshof Amsterdam, 06-11-2012, 200.098.282/01
Gemeentestem 27-12-2011 Gebruiksbeperkingen in contacten bij gemeentelijke gronduitgifte
Gemeentestem 18-07-2011 Raad van State, 27-04-2011, 200907712/1/R3
Gemeentestem 24-07-2010 Nieuw licht op detailhandelsbeperkingen, duurzame ontwrichting en goede ruimtelijke ordening in rechtspraak en regelgeving (art. 1.1.2 Bro)
Gemeentestem 27-06-2009 Branchering in de detailhandel en art. 3.1.2 lid 2 Bro. Voortschrijdende economisering van ons ruimtelijk vergunningenstelsel