Auteur M.C.E. van der Vleuten
Tijdschrift Aflevering Artikel
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 08-12-2022 Verduurzaming van kleine appartementengebouwen: Een juridisch model om flexibiliteit en rechtszekerheid met elkaar te verzoenen
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 11-02-2021 Reactie op “De verduurzaming van VvE’s: Hoe kunnen wij de Tragedy of the Anticommons vermijden?” van prof. mr. dr. B. Hoops, WPNR 2020/7297
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-01-2021 Het ontwerpwetsvoorstel appartementsrechten
Tijdschrift voor Bouwrecht 16-10-2018 Gerechtshof Den Haag 08-05-2018
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 23-09-2018 Proefschrift; drie stellingen Gemengde complexen, een onderzoek naar de juridische knelpunten in woongebouwen met zowel huurders als eigenaar-bewoners
Tijdschrift voor de Procespraktijk 07-09-2018 Dringende onderhoudswerkzaamheden en renovatie in een gemengd complex
Tijdschrift voor de Procespraktijk 01-05-2018 Procesmogelijkheden bij overlast in gemengde complexen met huurders en eigenaar-bewoners
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-05-2017 Gerechtshof Amsterdam 28-02-2017
Tijdschrift voor Bouwrecht 07-09-2016 Hoge Raad 22-04-2016
Tijdschrift voor Bouwrecht 25-07-2016 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-04-2016
Tijdschrift voor Bouwrecht 27-10-2015 VvE’s met eigenaarbewoners en huurders. Huurdersparticipatie in gemengde complexen
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 01-06-2013 De vereniging van eigenaars
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-03-2012 Procesbevoegdheid van VvE's en individuele appartementseigenaars bij gebreken in nieuwe appartementsgebouwen
Tijdschrift voor de Procespraktijk 15-08-2009 Appartementsrecht en woningcorporaties: welke knelpunten zijn er in de praktijk?