Auteur H. van Wermeskerken
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 23-04-2020 ‘De rechtmatigheid van wet- en regelgeving is een oude liefde’
Advocatenblad 03-09-2014 Het nieuwe doorverwijzen
Advocatenblad 07-07-2014 Grote ergernissen van kleine kantoren
Advocatenblad 29-04-2014 Cliënten werven met kennis
Advocatenblad 04-12-2013 Nooit goed of fout
Advocatenblad 04-12-2013 Leren voor een goed doel
Advocatenblad 26-09-2013 'Nadenken over je functioneren is de motor van alle kwaliteit'
Advocatenblad 26-09-2013 Promoveren voor je plezier
Advocatenblad 28-02-2013 'Het werk wordt steeds makelijker'
Advocatenblad 31-01-2013 'De advocaat zie ik als mijn tegenspeler'
Advocatenblad 31-01-2013 'Deze discussie zet de eenpitter op de agenda'
Advocatenblad 08-11-2012 Sneller, meer en beter
Notariaat magazine 08-10-2012 Berenschot licht KNB door. Hernieuwd vertrouwen.
Notariaat magazine 08-10-2012 Boegbeeld voor de KNB: Nora van Oostrom-Streep.
Advocatenblad 28-06-2012 Scheiden in crisistijd - Echtelijke woning als gevangenis
Notariaat magazine 09-06-2012 De notaris als detective - Inschrijving van netwerken in de openbare registers
Advocatenblad 18-05-2012 ‘Het voelde als een hobby, als het goed ging’ - Promoveren naast een praktijk
Notariaat magazine 05-05-2012 'De koers moet nú worden verlegd. Daar maak ik mij sterk voor' - Van Gerven aan het roer
Notariaat magazine 07-04-2012 Op de bres voor het Latijnse notariaat – Rechtszekerheid, kwaliteit en vertrouwen
Notariaat magazine 07-04-2012 Wankele bodem onder landbouw in Groningen – Recht van beklemming
Notariaat magazine 17-03-2012 Het Roer is om, de koers wordt nog bepaald
Advocatenblad 23-02-2012 ‘Een advocaat leeft van zijn zelfvertrouwen’ - Hora est: promoveren naast een praktijk
Notariaat magazine 11-02-2012 Hoe anderen het doen - Specialisatie
Notariaat magazine 14-01-2012 Specialiseren, maar dan anders - Multidisciplinaire dienstverlening
Notariaat magazine 10-12-2011 'Een moeilijk product' - Huwelijkse voorwaarden
Notariaat magazine 12-11-2011 Zorgvuldigheid staat altijd voorop - Dienstweigering
Notariaat magazine 12-09-2011 Werkbare oplossingen voor de praktijk - European Law Institute
Notariaat magazine 08-08-2011 Marktwerking is geen doel op zich; rechtszekerheid wél - Oud-voorzitter KNB Dolf Plaggemars gepromoveerd
Notariaat magazine 08-08-2011 E-Court en de rol van de notaris
Advocatenblad 01-07-2011 Hoe kan de advocaat zijn salaris fiscaal optimaliseren? - Gebruikelijk loon van advocaat-directeur-grootaandeelhouder
Notariaat magazine 09-05-2011 Ongehuwd samenwonen en koude uitsluiting
Notariaat magazine 14-03-2011 'Kandidaten moeten leren assertief te zijn'
Notariaat magazine 17-01-2011 Europees Notarieel Netwerk en andere Europese zaken
Notariaat magazine 13-12-2010 Nieuwe regels voor vastgoedlichamen
Notariaat magazine 13-09-2010 Nieuwe ideeën voor de rechtenstudie - Brede bachelor met topmaster
Notariaat magazine 08-05-2010 Nurnotare en Anwaltsnotare in Duitsland
Notariaat magazine 10-04-2010 Echtscheiding. Naar de notaris en/of de advocaat en/of de rechter...
Notariaat magazine 10-04-2010 Notarissen versterken positie in Oostenrijk
Notariaat magazine 13-03-2010 Evaluatie Wet koop onroerende zaken. Notaris en koopovereenkomst
Notariaat magazine 13-03-2010 De toekomst van het beroep in Frankrijk
Notariaat magazine 16-02-2010 Dichtbij, maar toch veraf: België
Notariaat magazine 16-01-2010 Overbodig en ingewikkeld. Wetsvoorstel maatschappelijke onderneming
Notariaat magazine 16-01-2010 De markt werkt in Québec
Notariaat magazine 12-12-2009 Herindeling gerechtelijke kaart. 'Een soort juridische Noord-Zuidlijn'
Advocatenblad 25-09-2009 Congres over zekerhedenrecht dat veramerikaniseert
Notariaat magazine 19-09-2009 Wetenschappelijk congres 9 oktober. Europese harmonisatie via Amerikanisering