Auteur S. Handgraaf
Tijdschrift Aflevering Artikel
AB Rechtspraak Bestuursrecht 03-02-2023 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14-10-2022
Milieu & Recht 28-02-2021 Raad van State 09-12-2020
Gemeentestem 11-07-2019 Evenementen, een feest voor de gemeentelijke regelgever?
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 20-09-2017 Het juridische instrumentarium voor actief waterbeheer
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 14-12-2016 Lozingsactiviteiten in het Besluit activiteiten leefomgeving
Tijdschrift voor Bouwrecht 16-11-2015 Hemelwater in de woning: zaak van gemeente of burger?
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 22-07-2015 Jurisprudentie Waterwet 2013-2014
Milieu & Recht 31-10-2014 Reactie op W.J. Bosma - De betekenis van omgevingswaarden en instructieregels onder de Omgevingswet
AB Rechtspraak Bestuursrecht 04-10-2014 Raad van State 11-06-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 13-09-2014 Raad van State 11-06-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-02-2014 Raad van State 24-12-2013
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-01-2014 Raad van State, 20-11-2013, 201300823/1/A4
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-12-2013 Raad van State, 28-08-2013, 201202845/1/A4
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-11-2013 Raad van State, 14-08-2013, 201203466/1/A4
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 01-01-2013 Waterwet 2011-2012
Journaal Bodem 15-11-2012 Regels retour grondwater bij open bodemenergiesystemen
Milieu & Recht 13-08-2010 Nieuwe regels voor waterbodems: een vertroebeld beeld?
Milieu & Recht 20-10-2009 De Waterwet