Auteur A. de Snoo
Tijdschrift Aflevering Artikel
Vastgoedrecht 31-08-2023 Modernisering van het grondbeleid
Vastgoedrecht 23-12-2022 Niks tof aan stikstof: wat kan er nog zonder de bouwvrijstelling?
Vastgoedrecht 01-07-2022 Consultatieversie wetsvoorstel ‘Varkens in nood’ – enkele varkens terug in het hok
Vastgoedrecht 31-12-2021 De inwerkingtreding van de Omgevingswet: een tussenstand
Bedrijfsjuridische Berichten 16-12-2021 COP26: wat gaan we daarmee doen?
Vastgoedrecht 17-08-2021 Tijd voor een fundamentele herziening van de Omgevingswet
Vastgoedrecht 12-03-2021 Stikstof en vastgoed: hoe kan het wel
Bedrijfsjuridische Berichten 14-11-2019 De spanning tussen economie en ecologie: twee benaderingen
Vastgoedrecht 17-08-2019 PAS en vastgoed: hoe zit het en wat moeten we ermee?
Tijdschrift voor Bouwrecht 28-03-2019 Raad van State 19-12-2018
Vastgoedrecht 19-12-2018 De Omgevingswet, had de vastgoedpraktijk daarom gevraagd?
Vastgoedrecht 02-11-2018 Never waste a good crisis- en herstelwet
Bedrijfsjuridische Berichten 31-10-2018 De Klimaatwet: wie durft die toe te passen?
Vastgoedrecht 09-09-2018 Raad van State 27-06-2018 , 201703612/1/A1
Vastgoedrecht 09-09-2018 Raad van State 04-07-2018
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-08-2018 Klimaatwet en Omgevingswet: een complexe dans
Vastgoedrecht 21-06-2018 De onverbindende beheersverordening
Vastgoedrecht 02-05-2018 Het einde van de actualiseringsplicht
Vastgoedrecht 27-12-2017 Raad van State 27-09-2017
Vastgoedrecht 02-12-2017 Actualiteitenomgevingsrecht: de voorwaardelijke verplichting
Bouwrecht 29-11-2017 Grondig werk voor gebiedsontwikkeling
Vastgoedrecht 02-10-2017 De uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan
Vastgoedrecht 04-07-2017 Actualiteitenomgevingsrecht: met beleidsregels voorsorteren op de Omgevingswet
Vastgoedrecht 25-04-2017 Afdeling legt uit: schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn en de bestuurlijke lus
Vastgoedrecht 06-03-2017 Bedenkingen rond de verklaring van geen bedenkingen
Vastgoedrecht 22-12-2016 Contracteren over overgangsrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 30-11-2016 Voorkeursrechten in de Omgevingswet: zet het Paard van Troje hier maar neer
Vastgoedrecht 02-11-2016 De route naar de Omgevingswet
Vastgoedrecht 13-09-2016 Duurzaamheid in de Omgevingswet
Vastgoedrecht 07-07-2016 De beleidsregel in de ruimtelijke ordening
Vastgoedrecht 25-04-2016 Een tramlijn, een bestuurlijke lus en een keerlus
Vastgoedrecht 07-03-2016 Omgevingsplan to the future
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-01-2016 Onteigenen onder de Omgevingswet: een (r)evolutie
Vastgoedrecht 29-12-2015 Actualiteitenomgevingsrecht: bouwmarkten en ladders
Vastgoedrecht 30-10-2015 De verdeling van bovenwijkse kosten
Vastgoedrecht 01-08-2015 Contracteren over planologie gaat vooral over aansprakelijkheid
Vastgoedrecht 10-07-2015 Anticiperen op het omgevingsplan: flexibiliteit in regels en beleidsregels
Vastgoedrecht 18-05-2015 Hoeveel bescherming heeft een monument nodig?
Vastgoedrecht 15-03-2015 Omgevingsrecht: bewegingen op de ladder voor duurzame verstedelijking
Vastgoedrecht 27-12-2014 De Omgevingswet: geen verzameling instrumenten maar een cultuur- omslag door de beleidscyclus
Vastgoedrecht 27-10-2014 De omgevingswet in hoofdlijnen
Vastgoedrecht 18-08-2014 Actualiteiten omgevings- recht: de Omgevingswet en grondexploitatie
Vastgoedrecht 01-08-2014 Actualiteiten omgevingsrecht: discussies over behoefte, uitvoerbaarheid en duurzame ontwrichting
Vastgoedrecht 13-12-2013 Grondbeleid. Het opleggen van een gedoogplicht versus onteigening
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-11-2013 Schaliegas in Nederland
Vastgoedrecht 29-08-2013 Grondbeleid en omgevingsrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-08-2013 Raad van State, 12-06-2013, 201110216/1/T1/R4
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-07-2013 Toetsversie Omgevingswet: overzicht en aanbevelingen
Vastgoedrecht 05-06-2013 Inpassingsbestemming elimineert ook de hogere waarde
Vastgoedrecht 11-12-2012 Bovenplanse verevening; goede ruimtelijke ordening als koppeling van min en plus
Vastgoedrecht 07-11-2012 De vervroegde plaatsopneming
Vastgoedrecht 27-06-2012 Grondbeleid
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-03-2011 Kroniek Crisis- en herstelwet: Eerste voorzichtige stapjes en een wetsvoorstel verbeteringen en aanvullingen
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-10-2010 Koppeling onteigening en planologie: terug bij af
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-10-2010 Gerechtshof Arnhem, 02-03-2010, 200.038.471