Auteur F.G. Laagland
Tijdschrift Aflevering Artikel
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 16-05-2023 Het Deliveroo-arrest: jongleren met alle omstandigheden van het geval
Arbeidsrechtelijke Annotaties 16-12-2022 Zzp, Waadi, Uitzendrichtlijn, Gezag, Belemmeringsverbod
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 11-08-2022 Fatsoenlijk werk voor iedereen wereldwijd
Arbeidsrechtelijke Annotaties 22-09-2021 Rechtszekerheid en de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst: twee stappen vooruit en een kleine stap terug
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 12-08-2021 De mist trekt op: platformwerk toont zijn ware gezicht
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 21-08-2020 De Europese invloed op fundamenten van het Nederlandse arbeidsrecht: het ondeelbaarheidsbeginsel op de schop?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 22-06-2020 Luidt de coronacrisis het einde van bewust ondernemerschap in?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 20-03-2020 Uitzending en tijdelijkheid: onlosmakelijk verbonden of niets gemeen?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 16-10-2019 Payrolling: the story continues
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 28-06-2019 It takes two to tango, but who takes the lead?
Ondernemingsrecht 30-01-2019 De Engelse tussencategorie als oplossing voor platformwerk: mythe of werkelijkheid?
Ondernemingsrecht 18-12-2018 Voorbij de grenzen van het Nederlandse werknemersbegrip
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 28-09-2018 Payrolling: het initiatiefwetsvoorstel maar dan net iets anders
Jurisprudentie Arbeidsrecht 06-05-2018 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-03-2018
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 30-04-2018 Payroll: waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan
European Human Rights Cases 08-03-2018 HvJ EU 29-11-2017, C-214/16
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 01-01-2018 Het rechterlijke toetsingsmoment in ontslagzaken: een betoog voor een uniforme toetsing ex tunc
Jurisprudentie Arbeidsrecht 03-02-2017 HvJ EU 21-12-2015, C-201/15
European Human Rights Cases 25-01-2017 EHRM 18-10-2016, 61838/10
Jurisprudentie Arbeidsrecht 01-12-2016 HvJ EU 18-10-2016, C-135/15
Jurisprudentie Arbeidsrecht 30-06-2016 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-05-2016
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 12-02-2016 Werkgeverschap in concernverhoudingen
Arbeidsrechtelijke Annotaties 17-12-2015 Het procedurele mijnenveld van het ontslag op staande voet
Jurisprudentie Arbeidsrecht 01-11-2015 HvJ EU 10-9-2015, C-47/14, ECLI:EU:C:2015:574
Ondernemingsrecht 11-06-2015 Territorialiteit, vennootschappelijke medezeggenschap en grensoverschrijdende juridische fusies
Jurisprudentie Arbeidsrecht 27-04-2015 Rechtbank Midden-Nederland 18-03-2015
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 16-02-2015 Opzet en bewuste roekeloosheid als begrenzing voor werknemersaansprakelijkheid
ArbeidsRecht 09-02-2015 Vennootschappelijke medezeggenschap bij grensoverschrijdende herstructureringen
ArbeidsRecht 04-09-2014 Onvrijwillige doorbraak van aansprakelijkheid in concernverband
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 01-08-2014 Decentralisatiebepalingen in cao’s. De gedelegeerde rol van de ondernemingsraad bij primaire arbeidsvoorwaarden
Jurisprudentie Arbeidsrecht 21-03-2014 Rechtbank Den Haag 14-01-2014
Arbeidsrechtelijke Annotaties 03-10-2013 IPR-problemen in de WOR en het enquêterecht
Jurisprudentie Arbeidsrecht 30-09-2013 Hof van Justitie EU, 12-09-2013, C-64/12
Jurisprudentie Arbeidsrecht 01-06-2013 Hof van Justitie van de Europese Unie, 11-04-2013, C-335/11, C-337/11
European Human Rights Cases 30-01-2013 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 06-11-2012, 47335/06
Arbeidsrechtelijke Annotaties 16-12-2012 Grenzeloze problemen bij grensoverschrijdende arbeid
Jurisprudentie Arbeidsrecht 08-12-2012 Rechtbank Utrecht, 03-10-2012, 720320 UC EXPL 10-18144 ip 4217
Jurisprudentie Arbeidsrecht 06-10-2012 Centrale Raad van Beroep, 15-08-2012, 10/6115 WIA
Jurisprudentie Arbeidsrecht 23-06-2012 Kantongerecht Amsterdam, 20-04-2012, EA 12-258
Jurisprudentie Arbeidsrecht 23-06-2012 Rechtbank Zutphen, 27-02-2012, 472541 / HA 12-8
Jurisprudentie Arbeidsrecht 23-06-2012 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15-05-2012, HD 200.034.655 E
Jurisprudentie Arbeidsrecht 21-02-2012 Rechtbank Utrecht, 04-01-2012, 736820 UC EXPL 11-2500 4091
ArbeidsRecht 31-12-2011 Naschrift bij de reactie op het artikel 'Passende arbeid bij derden en WW: de koers van de CRvB'
JAR geannoteerd 24-12-2011 Hoge Raad, 30-09-2011, 10/03887
Arbeidsrechtelijke Annotaties 15-12-2011 Grensoverschrijdende overgang van onderneming - Een analyse van de bevoegde rechter en het toepasselijke recht
Jurisprudentie Arbeidsrecht 02-11-2011 Hoge Raad, 30-09-2011, 10/03887
ArbeidsRecht 02-09-2011 Passende arbeid bij derden en WW: de koers van de CRvB
JAR geannoteerd 25-06-2011 Rechtbank Zwolle, 01-12-2010, 525001 VV 10-189
Jurisprudentie Arbeidsrecht 04-06-2011 Rechtbank Zwolle, 01-12-2010, 525001 VV 10-189
JAR geannoteerd 01-04-2011 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 25-01-2011, HD 200.045.895
Jurisprudentie Arbeidsrecht 14-03-2011 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 25-01-2011, HD 200.045.895
Arbeidsrechtelijke Annotaties 20-12-2010 Het compromis van artikel 16 Tiende Richtlijn - Werknemersmedezeggenschap bij een grensoverschrijdende juridische fusie
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-03-2010 Passende arbeid na 104 weken
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-08-2009 Aansprakelijkheid van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding