Auteur N.M. Wisman
Tijdschrift Aflevering Artikel
Privacy & Informatie 08-08-2022 Nieuws over de Richtsnoeren EDPB
Privacy & Informatie 31-12-2018 Richtlijnen EDPB over extraterritoriale werking van de AVG
Privacy & Informatie 14-04-2016 Safe Harbor – the sequel
Privacy & Informatie 17-01-2016 Facebook en de social plug-ins: uitspraak Belgische rechter van 9 november 2015
Privacy & Informatie 31-12-2015 PrivacyDebat over de Richtsnoeren Meldplicht Datalekken
Privacy & Informatie 31-12-2015 Schrems oftewel de ‘EU localisation laws’?
Privacy & Informatie 25-08-2015 Jaarcongres Vereniging Privacy Recht 2015, ‘Schuld en boete; risico op schuld zonder boete?’ /
Privacy & Informatie 01-06-2013 Verslag van het Jaarcongres van de Vereniging Privacyrecht
Privacy & Informatie 01-04-2013 De EU Algemene Verordening Gegevensbescherming: de stand van zaken
Privacy & Informatie 31-12-2009 Publicatie van foto's op Hyves: uitspraak Rechtbank Almelo 15 oktober 2009
Privacy & Informatie 31-08-2009 De verhouding tussen bewaartermijn en inzagerecht: uitspraak HvJ EG 7 mei 2009, nr. C-553/07
Privacy & Informatie 25-06-2009 Persoonsgegegevens: bij twijfel 'bijzonder'?
Computerrecht 18-03-2009 Rechtbank Rotterdam, 02-06-2008, 07/956
Computerrecht 20-12-2006 Gerechtshof Amsterdam, 13-07-2006, 1457/05 KG
Computerrecht 01-12-2004 Gerechtshof Amsterdam, 24-06-2004, 1689/03 KG