Auteur H.K. Gilissen
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Juristenblad 10-07-2023 Wat is drinkwater? Publieke zorg- en leveringsplicht in het kader van de openbare drinkwatervoorziening
AB Rechtspraak Bestuursrecht 31-10-2022 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12-08-2022
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 06-05-2022 Hergebruik van stedelijk afvalwater: op (de Europese) weg naar een circulaire economie
Ars Aequi 13-07-2021 Nood breekt wet, maar dat is zelden nodig als je goed bent voorbereid
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-12-2019 Meer zoden aan de dijk met resultaatgerichte normering van waterveiligheid in de Omgevingswet
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 30-11-2019 Droogte in de delta – het nieuwe normaal? - Naar meer eigen verantwoordelijkheid voor de landbouw
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-09-2017 De nieuwe systematiek van veiligheidsnormering voor primaire waterkeringen: niet eenvoudiger, wel beter
Nederlands Juristenblad 24-06-2015 De klimaatbestendigheid van de vitale infrastructuur beoordeeld vanuit juridisch-bestuurlijk perspectief - Over de verwachte effectiviteit van de verdeling van verantwoordelijkheden voor de beheersing van klimaatrisico’s in de elektriciteitsen de internet
Gemeentestem 05-08-2014 Kansen voor de keten. Naar een balans tussen de bescherming van publieke belangen en doelmatigheid in het waterketenbeheer
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-06-2014 Gerechtshof Den Haag 06-05-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-09-2013 Raad van State, 03-07-2013, 201211639/1/T1/A2
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-09-2013 Raad van State, 03-07-2013, 201211753/1/A2
Milieu & Recht 20-01-2010 Verslag discussie VMR-Studiemiddag 'Bij twijfel (niet) doen? Over de invulling van het voorzorgsbeginsel en het omgaan met onzekerheden'