Auteur W. den Ouden
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 07-11-2023 De hoorplicht bij het nemen van financiŽle beschikkingen
Nederlands Juristenblad 02-05-2023 Kroniek van het algemeen bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 29-11-2022 FinanciŽle overheidsinstrumenten: vrijheid, blijheid?
Nederlands Juristenblad 03-05-2022 Kroniek van het algemeen bestuursrecht: Over evenredigheid, evenredigheid en Ö evenredigheid.
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-12-2021 Een gewaarschuwd bestuursrechtjurist Ö
Nederlands Juristenblad 23-04-2021 Kroniek van het algemeen bestuursrecht - Over evenredigheid, de behoefte aan maatwerk maar ook aan een effectieve en rechtszekere uitvoering
AB Rechtspraak Bestuursrecht 04-09-2020 HvJ EU 11-03-2020, C-56/18 P
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-06-2020 Maatwerk in het bestuursrecht
Gemeentestem 10-05-2020 Rechtsbescherming in de doe-democratie
Nederlands Juristenblad 17-04-2020 Kroniek van het algemeen bestuursrecht
RegelMaat 22-12-2019 De wettelijke regeling van het right to challenge in de praktijk / Much ado about nothing?
Nederlands Juristenblad 04-11-2019 Een algemene regeling voor het Right to Challenge
AB Rechtspraak Bestuursrecht 26-08-2019 Raad van State 24-04-2019
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-08-2019 Raad van State 27-03-2019
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-08-2019 Raad van State 27-12-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-08-2019 Raad van State 30-01-2019
AB Rechtspraak Bestuursrecht 12-08-2019 Raad van State 09-01-2019
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-07-2019 Raad van State 13-02-2019
Nederlands Juristenblad 17-04-2019 Kroniek van het algemeen bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-03-2019 25 jaar Algemene wet bestuursrecht. Verschillende generaties over een jarige wet
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-02-2019 Raad van State 31-10-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-02-2019 Raad van State 25-04-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-02-2019 Raad van State 21-11-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 01-02-2019 HvJ EU 07-08-2018, C-120/17
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-08-2018 Rechtbank Oost-Brabant 10-11-2017
Nederlands Juristenblad 11-06-2018 Invest-NL
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-05-2018 HvJ EU 20-12-2017, C-516/16
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-04-2018 Raad van State 01-02-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-04-2018 Rechtbank Den Haag 23-11-2017
Nederlands Juristenblad 09-04-2018 Kroniek van het algemeen bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 15-01-2018 Toetsingsmaatstaven voor geschillen bij integrale besluitvorming: het perspectief van de private zorgaanbieder
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-12-2017 Raad van State 18-10-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-09-2017 Raad van State 21-06-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-09-2017 Raad van State 01-02-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-08-2017 Raad van State 05-07-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-06-2017 Raad van State 04-11-2015
Nederlands Juristenblad 12-04-2017 Kroniek van het algemeen bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 28-12-2016 Het coŲperatieve bestuursorgaan
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-12-2016 Raad van State 15-07-2015
Nederlands Juristenblad 13-11-2016 De subsidie nieuwe stijl - Publiek geld verplicht?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-11-2016 Raad van State 13-07-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-11-2016 Raad van State 16-12-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-11-2016 Centrale Raad van Beroep 21-09-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-08-2016 Raad van State 23-09-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-08-2016 Raad van State 04-05-2016
Nederlands Juristenblad 14-04-2016 Kroniek van het algemeen bestuursrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-01-2016 Raad van State 18-11-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-09-2015 Raad van State 13-05-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-09-2015 Raad van State 08-04-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 03-07-2015 HvJ EU 18-12-2014, C-599/13, ECLI:EU:C:2014:2462
AB Rechtspraak Bestuursrecht 03-07-2015 Raad van State 15-04-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-06-2015 Raad van State 25-02-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-06-2015 Rechtbank Noord-Holland 07-01-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-06-2015 Rechtbank Gelderland 05-02-2015
Nederlands Juristenblad 16-04-2015 Kroniek van het algemeen bestuursrecht - Over modernisering, digitalisering en Europeanisering
AB Rechtspraak Bestuursrecht 10-04-2015 Rechtbank Den Haag 17-02-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 10-04-2015 Raad van State 08-10-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 03-04-2015 Rechtbank Amsterdam 01-10-2014
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 24-03-2015 De tegemoetkoming geregeld
AB Rechtspraak Bestuursrecht 29-11-2014 Centrale Raad van Beroep 22-05-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-09-2014 Raad van State 25-06-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-08-2014 Raad van State 11-12-2013
AB Rechtspraak Bestuursrecht 16-08-2014 HvJ EU 20-06-2013, C-568/11, ECLI:EU:C:2013:407
AB Rechtspraak Bestuursrecht 16-08-2014 Raad van State 20-11-2013
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-08-2014 Raad van State 14-05-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-08-2014 Raad van State 14-05-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-08-2014 Raad van State 16-10-2013
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-07-2014 Raad van State 02-04-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-07-2014 Centrale Raad van Beroep 25-03-2014
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 01-06-2014 Titel 4.4 Awb geŽvalueerd: wat minder ambitie voor meer resultaat
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 20-05-2014 De onderwijswetgeving en de Awb: een ongemakkelijke relatie die aan vernieuwing toe is
Nederlands Juristenblad 21-04-2014 Kroniek van het algemeen bestuursrecht - Van toekomstmuziek, via terugblikken naar een tegengeluid
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-03-2014 Raad van State 18-12-2013
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-12-2013 Raad van State, 16-10-2013, 201208972/1/A2
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-09-2013 Raad van State, 06-02-2013, 201107906/1/A2
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-09-2013 Raad van State, 29-05-2013, 201205944/1/A2
AB Rechtspraak Bestuursrecht 31-08-2013 Raad van State, 12-06-2013, 201205371/1/A2
AB Rechtspraak Bestuursrecht 31-08-2013 Centrale Raad van Beroep, 01-05-2013, 11/5213 AWBZ-T + 11/5214 AWBZ-T + 12/1799 AWBZ-T + 12/1800 AWBZ-T
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-06-2013 Raad van State, 27-03-2013, 201210067/1/A2
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-06-2013 Raad van State, 10-10-2012, 201202619/1/A2
Nederlands Juristenblad 12-04-2013 Kroniek van het algemeen bestuursrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 16-02-2013 Raad van State, 07-11-2012, 201200211/1/A2
Nederlands Juristenblad 10-05-2012 Zorgvuldig snijden in subsidies
Nederlands Juristenblad 12-04-2012 Kroniek van het algemeen bestuursrecht Ė Toegankelijk bestuursrecht?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-11-2011 Raad van State, 17-08-2011, 201008446/1/H2
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-11-2011 Raad van State, 04-05-2011, 201008179/1/H2
Nederlands Juristenblad 09-09-2011 U begrijpt toch wel wat ik bedoel? De taaltoets voor rechtenstudenten
Nederlands Juristenblad 26-08-2011 Schaarse publieke rechten - Wat Bard, Betfair en BNR met elkaar gemeen hebben
AB Rechtspraak Bestuursrecht 01-07-2011 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 07-04-2011, AWB 10/942
Nederlands Juristenblad 18-04-2011 Kroniek van het algemeen bestuursrecht: soberheid en doelmatigheid
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 25-03-2011 Eerlijk zullen wij alles delenÖ
Nederlands Juristenblad 07-01-2011 In afwachting van... de aanval op multiculturele droomprojecten en elitaire of kritische subsidieslurpers
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 13-09-2010 Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 07-07-2010 Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb. Over een bestuursrechtelijke biografie en een levendig congres.
Nederlands Juristenblad 15-04-2010 Kroniek van het algemeen bestuursrecht. Eenheid, snelheid en effectiviteit
Nederlands Juristenblad 10-04-2009 Kroniek van het algemeen bestuursrecht; Bestuursrecht en de crisis; internationalisering en effectiviteit
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 21-11-2008 Effectuering van staatssteunrecht in Nederland. Een bestuursrechtelijke blik op de uitvoeringspraktijk en het wetsvoorstel terugvordering staatssteun
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 24-07-2008 Bezint eer ge begint! Spraakmakende hofjurisprudentie over Europese subsidies
Nederlands Juristenblad 18-04-2008 Kroniek van het algemeen bestuursrecht. Over eenheid en verscheidenheid
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-05-2007 Awb-Evaluatie III
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-05-2007 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 14-12-2006, AWB 05/59
AB Rechtspraak Bestuursrecht 31-03-2007 Raad van State, 02-08-2006, 200502880/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-01-2007 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 16-03-2006, AWB 04/866
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 22-11-2006 Weer een strop? Vraagstukken rond de bekendmaking van het ESF-subsidieplafond
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-11-2006 Raad van State, 22-03-2006, 200504469/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-11-2006 Raad van State, 08-03-2006, 200504683/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-10-2006 Raad van State, 28-06-2006, 200505880/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-10-2006 Raad van State, 02-08-2006, 200502975/1
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 27-09-2006 Er is niets praktischer dan een zuivere theorie!
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-09-2006 Raad van State, 19-04-2006, 200409931/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 24-06-2006 Raad van State, 11-01-2006, 200410578/1
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 08-05-2006 Voor hetzelfde geld. Over de kwalificatie van publiekrechtelijke financiŽle verstrekkingen en hun wettelijk kader
AB Rechtspraak Bestuursrecht 31-12-2005 Raad van State, 22-06-2005, 200410478/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 26-11-2005 Raad van State, 04-05-2005, 200405506/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 29-10-2005 Raad van State, 10-05-2005, 200410578/2
AB Rechtspraak Bestuursrecht 29-10-2005 Raad van State, 16-02-2005, 200406318/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 04-12-2004 Raad van State, 15-09-2004, 200400056/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-10-2004 Raad van State, 10-03-2004, 200301457/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-10-2004 Raad van State, 02-06-2004, 200304429/1