Auteur J.H.M. Spanjaard
Tijdschrift Aflevering Artikel
Maandblad voor Vermogensrecht 19-02-2024 Artikel 7:25 BW: Bespreking van het proefschrift van mr. T.J.K. van Santen
Contracteren 31-12-2023 Uitsluitende of uitgesloten uitleg?
Jurisprudentie Onderneming & Recht 11-12-2023 Hoge Raad 08-09-2023
Contracteren 12-10-2023 Hoe gemakkelijk wil je het hebben?
Contracteren 03-07-2023 Consumenten en algemene voorwaarden: over vingers branden en op blaren zitten
Overeenkomst in de rechtspraktijk 08-05-2023 Forumkeuze en algemene voorwaarden: Luxemburg betreedt de 21e eeuw
Contracteren 04-04-2023 De rafelranden van de vernietiging van algemene voorwaarden
Contracteren 30-12-2022 Betalingsregeling door rechter: onwenselijke inbreuk op contracteervrijheid
WR Tijdschrift voor Huurrecht 19-10-2022 Huur en contractenrecht: een verkenning
Contracteren 18-10-2022 De ontvangstclausule van algemene voorwaarden
Jurisprudentie Onderneming & Recht 18-09-2022 Rechtbank Rotterdam 30-11-2021
Contracteren 26-07-2022 Cancelcultuur en cancelclausules
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 24-06-2022 Kroniek Algemene voorwaarden 2021
Contracteren 31-03-2022 De beat van het contractenrecht in het auteurscontractenrecht
Contracteren 24-12-2021 Non-conformiteit en klagen verder ingekaderd: over gecedeerde vorderingen en beroepsfouten
Jurisprudentie Onderneming & Recht 18-11-2021 Gerechtshof Amsterdam 09-02-2021
Contracteren 30-09-2021 Onredelijk bezwarende algemene voorwaarden in België – gidsfunctie voor Nederland?
Contracteren 30-09-2021 Wie wint de ‘battle of forms’ als beide partijen naar verkoopvoorwaarden verwijzen?
Contracteren 01-07-2021 Algemene voorwaarden en dienstverrichters, onduidelijk gepuzzel: wie het weet mag het zeggen
Nederlands Juristenblad 13-05-2021 Civielrechtelijke sancties op oneerlijke bedingen - De ‘alles of niets’-benadering bevestigd
Maandblad voor Vermogensrecht 30-04-2021 Boterzacht criterium met messcherp gevolg: Europees Hof zet streep door de rol van vervangend aanvullend recht na vernietiging van een oneerlijk beding
Contracteren 28-03-2021 Online tussenhandelaren: transparantie en eerlijkheid als geboden
Contracteren 31-12-2020 Een nieuwe wet, een nieuw geluid – veranderingen voor de franchiseovereenkomst door de Wet franchise
Jurisprudentie Onderneming & Recht 10-07-2020 Hoge Raad 27-03-2020
Contracteren 29-06-2020 Het Wetsvoorstel franchise: verbeterd, maar nog steeds werk aan de winkel
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-05-2020 Hoge Raad 11-10-2019
Nederlands Juristenblad 09-04-2020 Contract en coronacrisis
Contracteren 29-03-2020 Zorgt een kwijtingsbeding inderdaad voor het definitief kwijtraken van vorderingsrechten?
Contracteren 29-03-2020 Faillissement is niet (altijd) het bankroet van een contract
Contracteren 31-12-2019 Hoe houdbaar is de handtekening in een pdf-document?
Contracteren 31-12-2019 Ingebrekestelling: misschien minder formeel, maar het blijft oppassen
Bedrijfsjuridische Berichten 25-10-2019 Distributie: enkele beschouwingen
Contracteren 28-09-2019 Herziening consumentenrechten: verkenning van Richtlijn 2019/771
Tijdschrift voor Bouwrecht 16-07-2019 Raad van Arbitrage voor de Bouw 14-01-2019, 72.141
Contracteren 04-07-2019 Vertrouwen is goed, controle is beter
Overeenkomst in de rechtspraktijk 14-04-2019 Algemene voorwaarden en de Babylonische spraakverwarring
Contracteren 31-03-2019 Het Voorontwerp Franchise: strike two voor de wetgever
Contracteren 28-12-2018 Renteclausules in consumentenovereenkomsten: a pound of flesh
Overeenkomst in de rechtspraktijk 26-10-2018 De strikte toepassing van (bank)garanties
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 14-10-2018 Rechtbank Limburg 01-08-2018
Contracteren 28-09-2018 Boetes: een kwestie van niet overvragen
Contracteren 22-06-2018 Beëindigingsbedingen zijn helemaal het einde, of toch niet?
Contracteren 22-06-2018 Detailhandelaren en leveranciers in distributieland treden toe tot het walhalla van de Dienstenrichtlijn
Contracteren 23-03-2018 Verwacht altijd het onverwachte
Overeenkomst in de rechtspraktijk 03-03-2018 Schuld en boete in het ambtshalve consumentenrecht
Overeenkomst in de rechtspraktijk 29-12-2017 De pre-pack na Smallsteps: back to square one?
Contracteren 27-12-2017 Ontbinding en opzegging: in de Twilight Zone van ‘tenzij’ en ‘zwaarwegende gronden’
Contracteren 20-09-2017 Dwalen over franchise
Contracteren 20-09-2017 Overleeft de survival clause?
Contracteren 20-09-2017 Het wetsvoorstel franchise: better think twice!
Contracteren 21-06-2017 Houd de vertegenwoordiger kort aangelijnd
Overeenkomst in de rechtspraktijk 24-04-2017 Reflecteren op de reflexwerking
Contracteren 29-03-2017 Recht doen aan wat partijen bedoelen
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 21-02-2017 Rechtbank Amsterdam 04-10-2016
Overeenkomst in de rechtspraktijk 06-02-2017 In de kern duidelijk: de toetsing van kernbedingen
Contracteren 31-12-2016 Negatieve rente op consumentenspaarsaldo een Europese no-go?
Contracteren 31-12-2016 Rechtskeuzebedingen in consumentenovereenkomsten: spitsroeden lopen
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 03-12-2016 Algemene voorwaarden 2015-2016
Overeenkomst in de rechtspraktijk 19-09-2016 Honorariumperikelen tussen advocaat en cliënt
Contracteren 13-09-2016 Eigendomsvoorbehoud: de inwerking van een contract op goederenrecht
Contracteren 30-06-2016 All-inprijs ambtshalve getoetst
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 19-06-2016 Rechtbank Amsterdam 11-11-2015
Contracteren 03-04-2016 De internationale koop van een hijskraan: over rente en voordeelstoerekening
Contracteren 03-04-2016 Samenwerking in meerpartijenverhoudingen in de bouw: stand van zaken en praktische tools
Overeenkomst in de rechtspraktijk 15-02-2016 Drafting tips & skills: duidelijkheid beklijft!
Contracteren 05-12-2015 De bemiddelaar onbemiddeld?
Contracteren 12-10-2015 Pas als hij het zegt!
Contracteren 14-07-2015 Tegen fraude is geen bankgarantie opgewassen
Bedrijfsjuridische Berichten 12-07-2015 Inkleuren van de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan ook met omstandigheden achteraf
Contracteren 10-04-2015 Uitstel is niet hetzelfde als afstel
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 28-02-2015 Gerechtshof Amsterdam 12-08-2014
Contracteren 26-12-2014 Arbitrage en algemene voorwaarden: the twain shall meet?
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 13-12-2014 Algemene voorwaarden
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 13-12-2014 Geschillencommissie Reizen 17-07-2014, Dossiernr. 85779
Contracteren 20-10-2014 Voor niets gaat de zon op!
Contracteren 09-10-2014 De uitsluiting van overdraagbaarheid van vorderingen – een kwestie van uitleg
Contracteren 03-04-2014 Het glibberige pad van contracteren in de brandstoffenbranche
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 02-02-2014 Geschillencommissie Sport en Beweging 26-02-2013, dossier 73454
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 02-02-2014 HvJ EU 21-03-2013, zaak C-92/11 (RWE Vertrieb AG/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV)
Contracteren 01-11-2013 Nieuwe pandbeleningswet: ‘Pawn Star straalt nog niet’
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 01-10-2013 Een bespreking van CISG Advisory Council Opinion no 13 Inclusion of standard terms under the CISG. Oude wijn in nieuwe zakken? Of Europese wijn voor de hele wereld?
Contracteren 01-08-2013 Boetes in B2C-verhoudingen ambtshalve getoetst
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 01-06-2013 Gerechtshof Arnhem 11-12-2012
Contracteren 01-04-2013 Contracteren als maatschap: Hoed u voor uw broeders!
Contracteren 01-02-2013 De crisis te lijf door aangescherpte regeling over betalingsachterstanden?
Contracteren 01-10-2012 Arbitrage en ambtshalve toetsing: mag de arbitrageclausule wel of niet?
Maandblad voor Vermogensrecht 07-09-2012 Algemene voorwaarden in het GEKR in vergelijking met het Nederlandse BW
Contracteren 01-08-2012 Kan de kooptitel worden weggecontracteerd?
Contracteren 01-08-2012 De grenzen van het recht van vernietiging van algemene voorwaarden verkend
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-05-2012 Gelding van algemene voorwaarden - HR 2 december 2011, LJN: BT6684, NJ 2011/574, Linthorst/Echoput
Contracteren 01-04-2012 De samenhang van verbonden overeenkomsten
Contracteren 01-02-2012 Et Dieu crea le contrat
Contracteren 01-02-2012 Artikel 6:234 BW of de moeizame relatie van de Nederlandse wetgever met Europese regelgeving
Contracteren 29-06-2011 Postcontractuele goede trouw en de reden voor ontbinding
Contracteren 01-04-2011 Algmene voorwaarden, klachtplicht en exoneratie: contractanten, wees duidelijk en volledig!
Maandblad voor Vermogensrecht 31-03-2011 Pénzügyi Lízing / Schneider: HvJ EU verzet de bakens inzake ambtshalve toetsing van algemene voorwaarden
Contracteren 01-02-2011 Consumentenbescherming en uitleg
Contracteren 29-12-2010 Bevoegdheid, vertegenwoordiging en informatieplicht: bakens worden verzet
Vermogensrechtelijke Analyses 29-12-2010 Internetveilingen - geen easy riding
Vermogensrechtelijke Analyses 13-10-2010 Algemene bankvoorwaarden: modernisering maar geen vernieuwing
Contracteren 11-10-2010 Naschrift
Maandblad voor Vermogensrecht 25-08-2010 Titel 13 boek 10 BW: een vangnet met beperkte reikwijdte
Contracteren 06-07-2010 Oneerlijkheid aan banden: Luxemburg spreekt zich uit vóór consumenten
Contracteren 06-07-2010 Langdurige vertraging van de vliegreis: uitstel is in EU-verordening voor het recht op vergoeding gelijk aan afstel.
Contracteren 31-03-2010 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden onder het Weens Koopverdrag: nieuwe trend in de Nederlandse (lagere) rechtspraak?