Auteur A.E. Schilder
Tijdschrift Aflevering Artikel
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-03-2023 Rechtbank Noord-Nederland 08-12-2022
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-03-2023 Raad van State 20-01-2023
AB Rechtspraak Bestuursrecht 12-03-2023 Rechtbank Midden-Nederland 03-02-2023
Gemeentestem 27-02-2023 ‘Zonder voorafgaand verlof …’ Over een onverbindend uitingsverbod in de APV
Gemeentestem 30-12-2022 Een onwenselijke ongewenstverklaring. Over een geweerde complotdenker
Gemeentestem 08-08-2022 Een onwerkbaar onderscheid: Handhaving APV door last onder dwangsom
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-06-2022 Raad van State 09-02-2022
Gemeentestem 26-04-2022 Locatiebeperkingen bij abortusklinieken en het recht tot betoging
Gemeentestem 03-03-2022 Behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet: Gedogen overtreding coronaregels niet zonder risico
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-12-2021 Raad van State 18-12-2019
AB Rechtspraak Bestuursrecht 10-12-2021 Raad van State 23-09-2020
AB Rechtspraak Bestuursrecht 24-10-2021 Raad van State 03-03-2021
AB Rechtspraak Bestuursrecht 25-06-2021 Hoge Raad 15-12-2020
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-06-2021 Raad van State 09-12-2020
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-06-2021 Raad van State 09-12-2020
Gemeentestem 01-06-2021 Met nodeloze onzekerheid omgeven: Het begrip ‘publieke plaats’ in de Wet publieke gezondheid
AB Rechtspraak Bestuursrecht 31-12-2020 Rechtbank Amsterdam 19-08-2020
Nederlands Juristenblad 17-12-2020 Parlementair vetorecht bij ministeriële coronamaatregelen - Juiste reactie op staatsrechtelijke wanorde
Gemeentestem 19-11-2020 Art. 122 Gemeentewet mag komen te vervallen
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-10-2020 Raad van State 20-05-2020
Gemeentestem 02-07-2020 Een zorgelijke zorgplicht
Nederlands Juristenblad 07-05-2020 Aanpak coronacrisis niet houdbaar
AB Rechtspraak Bestuursrecht 25-04-2020 Gerechtshof Den Haag 19-12-2019
AB Rechtspraak Bestuursrecht 31-03-2020 Rechtbank Noord-Nederland 19-11-2019
Gemeentestem 23-02-2020 Het college of de burgemeester?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-01-2020 Rechtbank Amsterdam 22-05-2019
AB Rechtspraak Bestuursrecht 26-11-2019 EHRM, 22-10-2018, 35553/12
Gemeentestem 28-10-2019 Goochelen met Damocles
Gemeentestem 20-06-2019 Kogels en granaten bij woningen en cafés
AB Rechtspraak Bestuursrecht 29-05-2019 Hoge Raad 10-07-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-05-2019 Raad van State 06-06-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 01-05-2019 Rechtbank Amsterdam 24-07-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 25-04-2019 Raad van State 15-11-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 04-04-2019 Raad van State 28-02-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 29-03-2019 Rechtbank Midden-Nederland 24-05-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-03-2019 Raad van State 21-11-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-03-2019 Rechtbank Rotterdam 19-12-2018
Gemeentestem 07-11-2018 De digitaliserende overheid en de beknelde burger: redding in zicht?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-09-2018 Raad van State 30-05-2018
Gemeentestem 26-06-2018 Ondermijning van burgemeestersambt voorkomen
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-06-2018 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30-01-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-01-2018 Rechtbank Amsterdam 31-10-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-01-2018 Rechtbank Den Haag 23-11-2017
Nederlands Juristenblad 22-11-2017 Antidemocratische bewegingen niet bestrijden met censuur - Reactie op Paul Cliteur, NJB 2017/1458
Gemeentestem 07-11-2017 Orde in de openbare orde
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-09-2017 Rechtbank Noord-Holland 07-02-2017
Nederlands Juristenblad 07-09-2017 Naar een nieuwe demonstratiewet - Pleidooi voor een grondige herziening van de Wet openbare manifestaties
Gemeentestem 01-07-2017 De Wet aanpak woonoverlast – een hamerstuk?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 03-05-2017 Raad van State 14-12-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-04-2017 Rechtbank Oost-Brabant 30-01-2017
Nederlands Juristenblad 11-01-2017 ‘Vechten tegen spoken in de mist’ revisited - Over opheffing van knelpunten bij veiligheidsonderzoeken voor vertrouwensfuncties
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-11-2016 Hoge Raad 28-06-2016
Gemeentestem 31-10-2016 Treitervlogger en straatintimidatie: politiebevoegdheden niet uitbreiden
Gemeentestem 21-06-2016 Vertrouwen is goed, controle beter
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-05-2016 Rechtbank Oost-Brabant 23-12-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-04-2016 Rechtbank Oost-Brabant 01-02-2016
Nederlands Juristenblad 16-03-2016 Haatpredikers, openbare orde en het censuurverbod
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-02-2016 Hoge Raad 13-10-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-02-2016 Rechtbank Rotterdam 11-11-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-12-2015 Rechtbank Midden-Nederland 10-02-2015
Gemeentestem 24-09-2015 Laat de Zondagswet met rust
Gemeentestem 11-06-2015 Bevelsbevoegdheid politie eindelijk goed regelen
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-06-2015 Gerechtshof Amsterdam 05-09-2014
Nederlands Juristenblad 15-05-2015 Vele wegen leiden naar Rome - Ook die van de voorgestelde Voetbalwet?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-03-2015 Rechtbank Midden-Nederland 19-12-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 16-02-2015 Raad van State 12-11-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-12-2014 Hoge Raad 10-12-2013
Nederlands Juristenblad 07-12-2014 Een besluitbevoegdheid is geen bevelsbevoegdheid
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-09-2014 Rechtbank Rotterdam 23-04-2013
AB Rechtspraak Bestuursrecht 16-08-2014 Rechtbank Midden-Nederland 06-11-2013
Nederlands Juristenblad 11-06-2014 Naar een integrale Crisisbeheersingswet? Bespreking preadvies prof. mr. dr. E.R. Muller Crisis en recht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 10-05-2014 Gerechtshof Den Haag 06-02-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-12-2013 Raad van State, 31-07-2013, 201207042/1/A3
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-10-2013 Rechtbank 's-Gravenhage, 13-02-2013, AWB 12/9180, AWB 12/9208
AB Rechtspraak Bestuursrecht 29-06-2013 Raad van State, 01-05-2013, 201208525/1/A3
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-06-2013 Hoge Raad, 19-02-2013, 12/02235
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-06-2013 Rechtbank Rotterdam, 31-01-2013, 10/234940-12
Nederlands Juristenblad 29-03-2013 Naschrift
Nederlands Juristenblad 01-02-2013 Vechten tegen spoken in de mist?; over veiligheidsonderzoeken voor vertrouwensfuncties en rechtsbescherming
Nederlands Juristenblad 14-12-2012 Over de grenzen van gedogen
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 25-05-2011 Dwalen door het woud van het openbare-orderecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-04-2011 Rechtbank Breda, 31-01-2011, 229239 KG ZA 10-783
Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 14-04-2011 Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast
Gemeentestem 14-11-2008 Ingezonden bijdrage - Hennekens: autonoom of onder medebewind?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-05-2007 Hoge Raad, 30-01-2007, 00233/06
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-02-2007 Raad van State, 01-11-2006, 200601354/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 25-01-2007 Hoge Raad, 17-10-2006, 00312/05
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-12-2006 Rechtbank Almelo, 25-01-2006, 05/1147
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-12-2006 Raad van State, 09-08-2006, 200601729/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-12-2006 Gerechtshof 's-Gravenhage, 21-03-2006, 2200138705
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-03-2006 Raad van State, 09-11-2005, 200503854/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-01-2006 Gerechtshof Amsterdam, 23-09-2005, 23.645.05
Gemeentewet actueel 19-10-2005 Rechtbank Arnhem, 13-05-2005, AWB 05/1589 VEROR
AB Rechtspraak Bestuursrecht 10-09-2005 Rechtbank Arnhem, 13-05-2005, AWB 05/1589 VEROR
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-08-2005 Raad van State, 09-03-2005, 200406652/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-04-2005 Raad van State, 24-12-2003, 200302967/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-10-2004 Europese Hof voor de Rechten van de Mens, 6 mei 2003, nr. 44306/98