Auteur J.J.J. de Rooij
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-08-2020 Bruil en mest
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 28-02-2018 Knelgevallen en fosfaatrechten: tussen hoop en vrees
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 28-09-2012 Het wetsvoorstel tot invoering van een stelsel van verantwoorde mestafzet
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 06-10-2011 Veehouderijen, volksgezond­heid en omgevingsrecht
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 27-04-2010 Bestuursrechtelijke handhaving van de gebruiksnormen van de Meststoffenwet: de stand van zaken