Auteur M.W. Scheltema
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-10-2023 Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2021 - 2023
RegelMaat 08-09-2023 Ex-durante-evaluatie van wetgeving en beleid: Nieuw normaal in turbulente tijden
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 23-05-2023 Bestuur en privaatrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 23-05-2023 Bestuursrechtelijk toezicht op gepaste zorgvuldigheid (buiten de EU)
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 20-12-2022 Bestuursrechtelijk toezicht op corporate sustainability due diligence
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 17-05-2022 Bestuur en privaatrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-01-2022 Kroniek Onteigeningsjurisprudentie 2020-2021
Milieu & Recht 31-07-2021 Aansprakelijkheid Shell voor klimaatverandering. Een ‘carbon major’ geconfronteerd met een reductiebevel
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 24-06-2021 Bestuur en privaatrecht
Tijdschrift voor Arbitrage 08-06-2021 Arbitrage en business human rights: een passende combinatie?
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-06-2020 Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2019-2020
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 29-05-2020 Bestuur en privaatrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-06-2019 Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2018
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-05-2019 Bestuur en privaatrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-07-2018 Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2017
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-06-2018 Bestuur en privaatrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 25-10-2017 Bestuur en Privaatrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-02-2017 Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2016
RegelMaat 31-12-2016 Regulering door middel van het privaatrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 18-10-2016 Bestuur en privaatrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 23-02-2016 Kroniek onteigeningsjurisprudentie
Ondernemingsrecht 19-10-2015 De overheidsonderneming. Overheidsinvloed in kapitaalvennootschappen nader beschouwd
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-06-2015 Bestuur en privaatrecht
Nederlands Juristenblad 03-05-2015 Rechtseenheid of rechtsstaat als doelstelling van de Awb? Bewerking van een rede bij het 75 jarig bestaan van de Vereniging voor bestuursrecht VAR
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 24-03-2015 Shoppen in het privaatrecht: keuzevrijheid in de bedrijfsfinancieringspraktijk en het vennootschapsrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 28-02-2015 Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2014
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-09-2014 Een Europese Awb? Ja, maar beperkt: het is geen nationale Awb
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-09-2014 Bestuur en privaatrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 06-12-2013 Bestuur en privaatrecht
Maandblad voor Vermogensrecht 05-09-2013 De invloed van bestuursrechtelijke normen op het privaatrecht
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 11-06-2013 Een geharmoniseerd Europees Insolventierecht? Verslag van de Jaarvergadering van de Vereniging voor Burgerlijk Recht (14 december 2012)
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-02-2013 Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2012
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-11-2012 Bestuur en privaatrecht
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 09-06-2012 Wat kan het privaatrecht leren van het bestuursrecht? Vervagende grenzen tussen bestuurs- en privaatrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-02-2012 Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2011
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 25-11-2011 Bestuur en privaatrecht
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 02-09-2011 Relativiteit in het DCFR
Verkeersrecht 20-08-2011 Het wetsvoorstel schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad (nadeelcompensatie)
Verkeersrecht 20-08-2011 Het wetsvoorstel schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en de rechtsmachtverdeling bij onrechtmatige daad
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 16-05-2011 Bestuur en privaatrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-02-2011 Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2010
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 07-01-2011 Bestuur en privaatrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-12-2009 Bestuur en privaatrecht
Vermogensrechtelijke Analyses 31-12-2009 Doorwerking van het publiekrecht in het privaatrecht in drievoud
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 19-06-2009 Bestuur en privaatrecht
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 19-05-2009 Rechtsmachtverdeling en formele rechtskracht; een heldere afbakening?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 28-10-2008 Bestuur en privaatrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 23-05-2008 Bestuur en privaatrecht
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 24-12-2007 De rol van deskundigen in de onteigeningsprocedure
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 17-11-2007 Bestuur en privaatrecht
Jurisprudentie Aansprakelijkheid 04-09-2007 Gerechtshof Arnhem, 05-06-2007, 2006/971
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-05-2007 Bestuur en privaatrecht
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 16-05-2007 Hoge Raad, 22-12-2006, C05/221HR
Jurisprudentie Aansprakelijkheid 20-03-2007 Hoge Raad, 22-12-2006, C05/221HR
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 22-11-2006 Bestuur en privaatrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 27-09-2006 De zin van het verwijzen naar rechtspraak
Maandblad voor Vermogensrecht 31-08-2006 Art. 3:296 BW in het bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-05-2006 Bestuur en privaatrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 21-11-2005 Kronieken. Bestuur en privaatrecht
Maandblad voor Vermogensrecht 30-08-2005 Kostenverhaal bij overeenkomst
Nederlands Juristenblad 08-07-2005 Publiekrechtelijke geldschulden
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 29-04-2005 Kronieken - Bestuur en privaatrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 15-11-2004 Bestuur en privaatrecht