Auteur M.R. Botman
Tijdschrift Aflevering Artikel
Gemeentestem 11-08-2023 Nieuwe vraagstukken bij de verdeling van schaarse vergunningen. Foutje, bedankt?
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 21-10-2022 Bestuursrechtspraak Dienstenrichtlijn revisited
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 06-05-2022 De gevolgen van de Appingedam-zaak voor de ruimtelijkeordeningspraktijk in Nederland: een verkenning
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 04-08-2021 Regulering van toeristische verhuur: grenzen en mogelijkheden - De gevolgen van het arrest Cali Apartments voor de Nederlandse rechtspraktijk
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 17-08-2019 De uitwerking van de Dienstenrichtlijn in het Nederlandse stelsel van ruimtelijke ordening
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 27-05-2018 Dienstenrichtlijn 2.0: bestemming bereikt? Een analyse van het arrest Visser Vastgoed/Appingedam
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 22-03-2018 Uber: online dienst of vervoersbedrijf? Europese grenzen aan regulering van online platforms
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-12-2017 HvJ EU 15/11/2016, C-268/15
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 23-08-2017 Het relativiteitsvereiste en het Unierecht
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 26-01-2017 De Dienstenrichtlijn in Nederland. De gevolgen van richtlijn 2006/123/EG voor de nationale rechtsorde vanuit Europees perspectief
Gemeentestem 20-01-2017 Kapers op de Italiaanse kust
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 12-05-2016 Rechtspraak Dienstenrichtlijn: de stand van zaken
AB Rechtspraak Bestuursrecht 21-08-2015 HvJ EU 16-06-2015, C-593/13, ECLI:EU:C:2015:399
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-12-2014 Raad van State 09-07-2014
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 01-09-2013 De Dienstenrichtlijn in de bestuursrechtspraak: van lex silencio tot winkeltijden
Nederlands Juristenblad 12-10-2012 Kroniek van het Europees materieel recht
RegelMaat 20-10-2011 De Dienstenwet en het algemeen bestuursrecht - Een ménage à trois!
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-10-2010 Hof van Justitie EU, 01-06-2010, C-570/07 en C-571/07
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 08-05-2010 De Dienstenwet: dekt de vlag de lading. Pleidooi voor omzetting van de Dienstenrichtlijn.