Auteur A.T. Marseille
Tijdschrift Aflevering Artikel
Ars Aequi 12-09-2023 De juridisering van de afwikkeling van de toeslagenaffaire
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 21-04-2023 Loopt de bestuursrechtspraak vast door een overmaat aan onzinzaken?
Ars Aequi 17-01-2023 Wat is Ďevident onredelijkí? Het toetsen van de uitkomst van herzieningsverzoeken door de bestuursrechter
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 31-12-2022 Versnelling van procedures van rechtsbescherming in het omgevingsrecht
Tijdschrift voor Klachtrecht (TvK) 19-09-2022 Vijf voorwaarden voor een overtuigend gebruik van de Behoorlijkheidswijzer van de Nationale ombudsman
Ars Aequi 12-09-2022 Horen van bezwaarmakers in het vreemdelingenrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 29-06-2022 Alex Brenninkmeijer en het bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 21-04-2022 Een Ďlijstje van twintigí ten behoeve van kennis over het functioneren van de bestuursrechtspraak
Nederlands Juristenblad 17-03-2022 Processuele beslissingen van de bestuursrechter: biased ten gunste van de overheid?
Asiel & Migrantenrecht 20-01-2022 Reflectierapport Raad van State heeft onontkoombaar consequenties voor behandeling vreemdelingenzaken
AB Rechtspraak Bestuursrecht 24-12-2021 Raad van State 16-01-2019
Ars Aequi 12-11-2021 Besluitvorming over sancties door de bestuursrechter en de strafrechter
Gemeentestem 26-08-2021 Het voorkomen en oplossen van conflicten in het sociaal domein: wat werkt?
Nederlands Juristenblad 01-05-2021 FinanciŽle geschillen en procedurele rechtvaardigheid - Hoe ervaren consumenten het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (Kifid)?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 26-04-2021 De overheid ten opzichte van burger: waarom soms aandachtig, soms onverschillig?
Ars Aequi 25-04-2021 Raad van State 01-07-2020
Nederlands Juristenblad 24-02-2021 Een dialoog met de Raad van State na de toeslagenaffaire
Ars Aequi 24-10-2020 Hoge Raad 20-12-2019
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-06-2020 Maatwerk in het sociaal domein: reŽle, onnodige en denkbeeldige problemen
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 23-04-2020 Resultaatgericht indiceren en integrale geschilbeslechting in de Wmo: meer en beter?
Ars Aequi 08-04-2020 Raad van State 23-10-2019
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-01-2020 Het NTB in 2020 en verder
Nederlands Juristenblad 26-11-2019 Snelheid, maatwerk en finaliteit in bestuursrechtelijke procedures bij de rechtbank
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-10-2019 Responsieve bezwaarbehandeling in theorie en praktijk
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 04-07-2019 Een buitengerechtelijke procedure voor zuivere bestuursgeschillen?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-04-2019 De agenda van de hoogste bestuursrechters
Nederlands Juristenblad 03-04-2019 Mijnbouwschadegeschillen
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-03-2019 25 jaar Algemene wet bestuursrecht. Verschillende generaties over een jarige wet
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 28-02-2019 De vier hoogste bestuursrechters over de bestuursrechtspraak nu en in de toekomst
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-02-2019 Raad van State 01-08-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-02-2019 Raad van State 30-05-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-02-2019 College van Beroep voor het bedrijfsleven 15-05-2018
Nederlands Juristenblad 15-01-2019 Het verstrekken van niet-gepubliceerde uitspraken door de Rechtspraak. Gunst of recht?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 18-12-2018 Professionele standaarden en de praktijk van de zitting bij de bestuursrechter
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-11-2018 Geschikt bestuursrecht?
Nederlands Juristenblad 30-10-2018 Een gebruikersperspectief op aardbevingsschadevergoedingsprocedures
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 22-10-2018 Responsief bestuursrecht in de veranderende publieke ruimte
Nederlands Juristenblad 08-09-2018 Naschrift
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-09-2018 Centrale Raad van Beroep 07-03-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-09-2018 Centrale Raad van Beroep 31-01-2018
Nederlands Juristenblad 29-06-2018 Winstkans, finaliteit en snelheid in het bestuursrechtelijke hoger beroep revisited
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-05-2018 Bestuursrechtelijke geschilbeslechtingsprocedures als exportproduct
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-04-2018 Hoeveel denkkracht en bedenktijd gunt de rechter zich?
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 20-04-2018 Raad van State 16-03-2018
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 25-03-2018 Leren van klachten
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 15-01-2018 Aanpassing Awb ten behoeve van integrale geschilbeslechting in het sociaal domein?
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 31-12-2017 De voorlopige voorziening: Di(c)k voor mekaar?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-12-2017 Raad van State 02-08-2017
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 27-11-2017 Horen in bezwaar: intern of extern?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-09-2017 Nationale Ombudsman 18-02017, 2017/053
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 21-03-2017 Dilemmaís van bezwaarbehandeling
Nederlands Juristenblad 04-01-2017 Maak meer werk van rechtseenheid in het bestuursrecht
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 26-12-2016 De keuze voor en de consequentie van het instellen van hoger beroep
JustitiŽle Verkenningen 14-12-2016 Hoe de bezwaarprocedure bij de overheid kan profiteren van inzichten uit empirisch onderzoek
Nederlands Juristenblad 02-11-2016 De Wet bevordering mediation en het bestuursrecht - Ook symboolwetgeving verdient de nodige zorg
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-10-2016 Raad van State 31-03-2016
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 01-09-2016 De beperkte speelruimte van gemeentebesturen bij de uitvoering van de Wmo 2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-07-2016 Raad van State 16-03-2016
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 13-04-2016 De bestuursrechter moet meer van zijn kennis met partijen delen
Nederlands Juristenblad 31-03-2016 Snelheid, finaliteit en winstkans in het bestuursrechtelijke hoger beroep
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 24-02-2016 Consequenties van de vernietiging van op bezwaar genomen besluiten
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-01-2016 Raad van State 19-08-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-01-2016 Raad van State 09-09-2015
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 19-11-2015 Rechtbank Den Haag 07-08-2015
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-09-2015 De voorgenomen opheffing van de Centrale Raad van Beroep
Nederlands Juristenblad 03-09-2015 De Nieuwe zaaksbehandeling in het bestuursrecht in de praktijk
Milieu & Recht 31-08-2015 Omgevingswet: fundamentele keuzes in het wetgevingstraject uitgelicht
Nederlands Juristenblad 11-04-2015 Naschrift
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 01-03-2015 Rechterlijke aanwijzingen voor herstel van gebrekkige besluiten
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-02-2015 Hoge Raad 19-12-2014
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-01-2015 Geschilbeslechting in het sociaal domein
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-01-2015 Raad van State 03-09-2014, 201310520/3/A1
Nederlands Juristenblad 12-01-2015 De Crisis- en herstelwet - Veel ambitie, nauwelijks effect
Nederlands Juristenblad 15-12-2014 Triomf van het bestuursprocesrecht
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 01-09-2014 Het voorstel voor de Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht kan nog wel wat denkwerk gebruiken
AB Rechtspraak Bestuursrecht 16-08-2014 Raad van State 07-05-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 16-08-2014 Centrale Raad van Beroep 23-04-2014
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 21-06-2014 Toepassing van de bestuurlijke lus door rechtbanken
AB Rechtspraak Bestuursrecht 24-05-2014 Raad van State 14-05-2012, 201112188/2/A1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 24-05-2014 Raad van State 30-01-2013, 201112188/3/A1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 24-05-2014 Raad van State 06-11-2013
AB Rechtspraak Bestuursrecht 26-04-2014 Raad van State 26-02-2014
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 09-04-2014 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12-12-2013
JustitiŽle Verkenningen 03-04-2014 Burgers in bezwaar en beroep - Over de toegankelijkheid van het bestuursrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 01-02-2014 Raad van State, 06-03-2013, 201200844/1/A2
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-12-2013 Raad van State, 20-02-2013, 201200424/T1/A4
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 03-12-2013 Raad van State, 09-09-2013, 201211522/1/V1
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 08-11-2013 De Nieuwe zaaksbehandeling, van waarde in hoger beroep?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 31-08-2013 Centrale Raad van Beroep, 16-04-2013, 11/915 WWB
Nederlands Juristenblad 08-03-2013 De finaliseringsslag in het bestuursrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-01-2013 Raad van State, 08-02-2012, 201104498/1/T1/A3
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 06-07-2012 Het effect van de vernietigingsuitspraak op de nadere bestuurlijke besluitvorming
AB Rechtspraak Bestuursrecht 01-07-2011 Centrale Raad van Beroep, 01-03-2011, 08/6271 WWB + 10/5191 WWB
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 29-10-2010 Effecten van informalisering van bestuursrechtspraak
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 31-03-2010 Comparitie en regie als panacee voor het bestuursrechtelijke beroep?
Ars Aequi 11-02-2010 Belemmeringen voor (zichtbare) bestuursrechtelijke rechtsvorming
Gemeentestem 11-04-2009 Verlof in het Nederlandse bestuursrecht naar Duits of Engels voorbeeld?
Migrantenrecht 31-01-2009 Feitenvaststelling in bestuursrecht en vreemdelingenrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 28-03-2008 Een advocaat-generaal voor de hoogste bestuursrechters. Over de noodzaak en de vormgeving
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 10-12-2007 De bestuursrechter en diens vrijheid van actief naar lijdelijk (en weer terug?)
Nederlands Juristenblad 14-09-2007 Een weg uit de doolhof? Het Voorontwerp overheidsaansprakelijkheid gewogen
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-05-2007 Awb-Evaluatie III
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-04-2007 Rechtbank Dordrecht, 27-10-2006, Awb 05/1159
AB Rechtspraak Bestuursrecht 31-03-2007 Raad van State, 06-12-2006, 200603581/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 31-03-2007 Raad van State, 01-11-2006, 200602308/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-02-2007 Centrale Raad van Beroep, 06-11-2006, 06/6302 AW-VV
AB Rechtspraak Bestuursrecht 03-02-2007 Raad van State, 11-10-2006, 200601487/1
Gemeentestem 13-01-2007 De bestuursrechtelijke Schade Verzoekschrift Procedure: niet doen svp
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-11-2006 Centrale Raad van Beroep, 16-01-2006, 05/6969 WW-VV
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-11-2006 Centrale Raad van Beroep, 30-06-2006, 04/6933 TW e.a.
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-11-2006 Centrale Raad van Beroep, 03-03-2006, 04/6963 TW
Nederlands Juristenblad 27-10-2006 Besluitvorming na een rechterlijke vernietiging: de achilleshiel van het bestuursrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-10-2006 Raad van State, 14-06-2006, 200508554/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-10-2006 Raad van State, 05-04-2006, 200506809/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-05-2006 Raad van State, 16-12-2005, 200509624/1 en 200509624/2
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 22-05-2006 Raad van State, 18-04-2006, 200601504/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 29-04-2006 Raad van State, 14-12-2005, 200503545/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-01-2006 Raad van State, 03-08-2005, 200409361/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-01-2006 Raad van State, 31-08-2005, 200503819/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 03-12-2005 Raad van State, 20-07-2005, 200410617/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 12-11-2005 Raad van State, 06-07-2005, 200407645/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-10-2005 Raad van State, 10-08-2005, 200408800/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-09-2005 Raad van State, 22-06-2005, 200409607/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-09-2005 Raad van State, 18-05-2005, 200409275/1
Gemeentestem 26-08-2005 De Wet kosten bestuurlijke voorprocedures geŽvalueerd. Van: 'voor niets gaat de zon op' tot: 'de soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend'.
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-07-2005 Rechtbank Almelo, 29-04-2005, 05/483 BESLU V1 A en 05/484 BESLU V1 A
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-07-2005 Rechtbank Amsterdam, 15-11-2004, AWB 04/3210
Ars Aequi 05-07-2005 Discrepantie en convergentie tussen hoogste bestuursrechters
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-06-2005 Raad van State, 20-04-2005, 200406532/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 21-05-2005 Raad van State, 03-11-2004, 200401715/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-05-2005 Raad van State, 16-02-2005, 200406577/1
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 21-03-2005 Belastende derden bij de bestuursrechter
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-02-2005 Raad van State, 10-11-2004, 200403462/2
Nederlands Juristenblad 04-02-2005 Dilemma's van alledaagse bestuursrechtspraak
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-12-2004 Raad van State, 04-08-2004, 200400719/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 04-12-2004 Raad van State, 15-09-2004, 200401991/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-10-2004 Raad van State, 28-07-2004, 200400550/1