Auteur H.Ph.J.A.M. Hennekens
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Juristenblad 08-10-2020 Reactie op het artikel van Tom Cammelbeeck ‘De Tweede Kamer en de minister moeten de lokale democratie respecteren’ (NJB 2020/1810, afl. 28)
Tijdschrift voor Bouwrecht 16-11-2015 Enkele knellende punten in de gemeentelijke structuur. De raad en het college van B&W in de ruimtelijke ordening
Gemeentestem 11-06-2015 Raad van State 03-12-2014
Nederlands Juristenblad 12-03-2015 Naschrift
Nederlands Juristenblad 15-01-2015 Derogeert immuniteit aan de geheimhoudingsplicht? De relatie tussen de artikelen 22 Gemeentewet en 272 Wetboek van Strafrecht
Gemeentestem 07-10-2014 Wat zijn wegen in de Wegenwet?
Gemeentestem 04-06-2014 Reactie op naschrift bij Rb. Midden-Nederland 6 nov. 2013
Gemeentestem 24-04-2014 Hoge Raad 10-12-2013
Gemeentestem 24-12-2013 Reactie op Medebewindverordeningen en het vraagstuk van delegatie aan B&W
Gemeentestem 19-11-2013 Raad van State, 14-08-2013, 20120362/1/A3
Gemeentestem 24-10-2013 Raad van State, 07-11-2012, 201205427/1/A3
Gemeentestem 24-10-2013 Raad van State, 09-01-2013, 201203715/1/A3
Gemeentestem 11-07-2013 Hoge Raad, 19-02-2013, 12/02235
Gemeentestem 11-07-2013 Raad van State, 01-05-2013, 201203787/1/A3
Gemeentestem 11-07-2013 Raad van State, 01-05-2013, 201208525/1/A3
Gemeentestem 07-05-2013 Raad van State, 05-12-2012, 201107123/1/A3
Gemeentestem 07-05-2013 De Hoge Raad; de verhouding publiek-/privaatrecht in zware storm
Gemeentestem 07-05-2013 Hoge Raad, 09-11-2012, 11/04569
Gemeentestem 13-09-2012 Een staatsrechtelijk dilemma. De rechter aan zet
Gemeentestem 11-07-2012 Onze Grondwet in onbruik en verval
Gemeentestem 15-06-2012 Het College van procureurs-generaal behoeft bijscholing over zijn staatsrechtelijke positie. Het drugsbeleid in discussie
Gemeentestem 15-02-2012 Drie ministers door de bocht of uit de bocht?
Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 11-11-2011 De rechtspositie van de ambtenaar: enige aspecten van algemene aard
Gemeentestem 10-11-2011 Het wetsvoorstel voor een nationale politie - Beloften geschonden en de Grondwet miskend
Gemeentestem 10-08-2011 De vrijheid van meningsuiting en de politicus: strafnormen à la carte du juge?
Gemeentestem 20-04-2011 Moerdijk en een incompetente wetgever
Gemeentestem 07-03-2011 Reactie op naschrift bij ABRvS 24-03-10.
Gemeentestem 07-03-2011 Drugs, gebakken peren, gare rapen en een wietpas
Gemeentestem 10-02-2011 Een noodverordening in Moerdijk: de veiligheidsregio in gedrang?
Gemeentestem 24-12-2010 De gemeentelijke veiligheidsregie: een verwerpelijk wetsvoorstel
Gemeentestem 11-12-2010 De bedelaar en het recht
Gemeentestem 23-10-2010 Hoge Raad, 25-06-2010, 08/03917
Gemeentestem 23-10-2010 Het rechtsgevolg van een overheidstoezegging. De provincie Gelderland pleegt een onrechtmatige daad
Gemeentestem 24-04-2010 Gemeenteraadsverkiezingen over veiligheid
Gemeentestem 16-01-2010 Preventieve handhaving van de openbare orde
Gemeentestem 16-01-2010 Veiligheid in vreemde handen ten koste van de Grondwet
Gemeentestem 25-07-2009 Fouilleringsbevoegdheid bij noodverordening
Gemeentestem 25-07-2009 Ingezonden bijdrage
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 16-04-2009 Interbestuurlijk toezicht. Van specifiek naar generiek
Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 15-12-2008 Rechtsbetrekking van de ambtelijke klokkenluider
Gemeentestem 14-11-2008 Ingezonden bijdrage - Naschrift bij: Medebewind of geen medebewind? Of: een vals debat
Gemeentestem 20-09-2008 Kennis van decentralisatierecht: onder nul?
Gemeentestem 06-11-2004 De burgemeester en de handhaving van de openbare orde in het huidige en het beoogde bestel.