Auteur B. van der Sloot
Tijdschrift Aflevering Artikel
EHRC Updates 01-08-2023 EHRM 04-07-2023, 11519/20
EHRC Updates 06-06-2023 EHRM, 09-05-2023, 31172/19
EHRC Updates 06-06-2023 EHRM, 16-05-2023, 3124/16
EHRC Updates 28-03-2023 EHRM, 09-03-2023, 36345/16
Nederlands Juristenblad 20-01-2023 De tien pijlers van het Nederlandse techniekbeleid
EHRC Updates 20-12-2022 HvJ EU 22-11-2022, C-37/20
Privacy & Informatie 17-02-2022 Horizontale privacy: de overheid (finis)
EHRC Updates 18-01-2022 EHRM, 14-12-2021, 49108/11
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 31-12-2021 Wij zijn twee vriendjes, jij en ik: de innige tango van de twee Europese hoven op het gebied van privacy en gegevensbescherming
Privacy & Informatie 17-12-2021 Horizontale privacy: de tussenpersoon
EHRC Updates 20-07-2021 HvJ EU 22-06-2021, C-439/19
Privacy & Informatie 30-06-2021 Horizontale privacy – de burger
Ars Aequi 25-04-2021 Macht en willekeur, of hoe het Europees Hof voor de Rechten van de Mens negen eisen voor kwalitatief goede wetgeving neerlegde
Privacy & Informatie 19-02-2021 Horizontale privacy – een probleemanalyse
Computerrecht 28-02-2020 Tien voorstellen voor aanpassingen aan het Nederlands procesrecht in het licht van Big Data
Nederlands Juristenblad 16-12-2019 De juridische randvoorwaarden voor een data-gedreven samenleving
European Human Rights Cases 13-12-2019 HvJ EU 24-09-2019, C-507/17
European Human Rights Cases 07-04-2019 EHRM, 25-10-2018, 37646/13
European Human Rights Cases 10-02-2019 HvJ EU 02-10-2018, C-207/16
Nederlands Juristenblad 15-01-2019 Een aantal dilemma’s voor de privacywetenschap
European Human Rights Cases 12-08-2018 EHRM, 24-04-2018, 62357/14
European Human Rights Cases 13-07-2018 EHRM, 20-03-2018, 13237/17
European Human Rights Cases 07-04-2018 EHRM, 28-11-2017, 70838/13
European Human Rights Cases 05-12-2017 HvJ EU 26-07-2017, Advies 1/15
Privacy & Informatie 30-11-2017 De Wet uitvoering antidopingbeleid: de gespannen relatie tussen antidopingmaatregelen en gegevensbescherming. Deel 3 (slot): rechten en plichten in het gegevensbeschermingsrecht
Nederlands Juristenblad 10-11-2017 De rechtspositie van een atleet - Gaat het gevecht voor een schone sport ten koste van het recht op een eerlijk proces?
European Human Rights Cases 10-11-2017 EHRM 27-06-02017, 931/13
European Human Rights Cases 22-10-2017 EHRM, 20-06-2017, 13812/09
Privacy & Informatie 24-06-2017 De Wet uitvoering antidopingbeleid: de gespannen relatie tussen antidopingmaatregelen en gegevensbescherming. Deel 2: legitimiteit onder het gegevensbeschermingsrecht
Computerrecht 21-06-2017 De alcohol-enkelband: tijd voor een statelijke ondergrens?
European Human Rights Cases 01-06-2017 EHRM 07-02-2017, 74742/14
European Human Rights Cases 06-04-2017 EHRM, 17-01-2017, 21575/08
Privacy & Informatie 06-03-2017 De Wet uitvoering antidopingbeleid: de gespannen relatie tussen antidopingmaatregelen en gegevensbescherming. Deel 1: de antidopingwereld
Nederlands Juristenblad 08-02-2017 Living Labs - De stad als laboratorium en de burger als proefkonijn
European Human Rights Cases 23-06-2016 EHRM 19-01-2016, 17429/10
European Human Rights Cases 06-04-2016 EHRM 22-12-2015, 28601/11
European Human Rights Cases 07-01-2016 EHRM 21-07-2015, 931/13
Nederlands Juristenblad 28-10-2015 Van openbaarheid naar hergebruik van overheidsinformatie - Of een vaarwel aan het sociaal contract
European Human Rights Cases 01-10-2015 HvJ EU 16/07/2015, C-580/13
European Human Rights Cases 10-09-2015 EHRM 16-06-2015, 64569/09
Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens 25-06-2015 Gerechtshof Amsterdam 31-03-2015
European Human Rights Cases 07-05-2015 EHRM 27-01-2015, 25358/12
European Human Rights Cases 14-04-2015 HvJ EU 11-12-2014, C-212/13, ECLI:EU:C:2014:2428
Mediaforum 15-12-2014 Rechtbank Den Haag 23-07-2014
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 20-10-2014 Welcome to the jungle: de aansprakelijkheid van internetintermediairs voor privacyschendingen in Europa
Nederlands Juristenblad 01-05-2014 Privacy in het post NSA-tijdperk - Tijd voor een fundamentele herziening?
European Human Rights Cases 25-01-2014 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 10-10-2013, 64569/09
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 04-12-2012 De nieuwe consumentenrechten in de Algemene verordening gegevensbescherming: vergeten worden, dataportabiliteit en profilering
Nederlands Juristenblad 15-06-2012 De staat als autist
Auteursrecht (was AMI) 07-06-2012 Subjectieve verwijtbaarheid en internet intermediairs: enkele vragen
Mediaforum 02-05-2012 Persoonsgegevens als hedendaagse Kantharos
Computerrecht 28-04-2012 De regulering van Elektronisch ProgrammaGidsen: kiezen tussen exclusieve, inclusieve en compenserende neutraliteit
Privacy & Informatie 27-04-2012 Naar een pathologie van privacyschendingen, of over het doel dat de middelen heiligt.
Tijdschrift voor Internetrecht 09-12-2011 De verantwoordleijkheid voorbij: de ISP op de stoel van de rechter
Nederlands Juristenblad 14-10-2011 De koning is dood, lang leve Henk en Ingrid!
Privacy & Informatie 12-09-2011 De wegen van Google zijn ondoorgrondelijk: over Street View en dataprotectie
Auteursrecht (was AMI) 16-06-2011 Three Strikes You're Out - De bescherming van auteursrecht op het internet
Privacy & Informatie 04-05-2011 Het plaatsen van cookies ten behoeve van behavioural targeting vanuit privacyperspectief
Nederlands Juristenblad 29-03-2011 WikiLeaks: te actief voor een webhoster, te passief voor een journalistiek medium
Privacy & Informatie 22-12-2010 Privacyrechten voor avatars: over normen en waarden cyberspace
Privacy & Informatie 08-11-2010 De evalutatie van de Wet bescherming persoonsgegevens
Privacy & Informatie 20-09-2010 De amendementen van de Richtlijn Burgerrechten op de e-Privacyrichtlijn
Mediaforum 29-07-2010 Tribunale di Milano, 24-02-2010, ---
Mediaforum 29-07-2010 Tribunale di Milano, 24-02-2010, ---
Privacy & Informatie 02-07-2010 De privacyverklaring als onderdeel van een wederkerige overeenkomst
Mediaforum 11-06-2010 De verantwoordelijkheid voorbij: de ISP als verlengstuk van de overheid