Auteur P.J.J. van Buuren
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-02-2013 In memoriam - Toon de Gier
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-01-2013 Vijf jaargangen Tijdschrift voor Bouwrecht!
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-03-2010 Raad van State, 27-01-2010, 200903068/1/R3
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-01-2010 Uitspraak binnen zes maanden… Jaarrede van de Voorzitter van de Vereniging voor Bouwrecht gehouden op 26 november 2009 te Amersfoort
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-07-2009 De relatie tussen projectbesluit en bestemmingsplan onder de Wro
Tijdschrift voor Bouwrecht 29-01-2009 De beheersverordening; Jaarrede van de Voorzitter van de Vereniging voor Bouwrecht gehouden op 26 november 2008 te Amsterdam
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-10-2008 Een kleine (r)evolutie in het waterrecht: watertoets, versterkte watertoets, klimaattoets?
Tijdschrift voor Bouwrecht 09-04-2008 Het wetsvoorstel Wabo (deel 2); Verslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht gehouden op 29 november 2007 te Amersfoort
Tijdschrift voor Bouwrecht 27-03-2008 Het wetsvoorstel Wabo (deel 1), verslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht gehouden op 29 november 2007 te Amersfoort
Tijdschrift voor Bouwrecht 27-02-2008 Nieuwe regels over planschadevergoeding in de Wro. Jaarrede van de voorzitter van de Vereniging voor Bouwrecht gehouden op 29 november 2007 te Amsersfoort
Tijdschrift voor Bouwrecht 27-01-2008 Ten geleide
Gemeentestem 07-04-2007 Op-recht bekeken: Een beheersverordening?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 01-02-2007 Rechtspraak in twee instanties in het omgevingsrecht
Gemeentestem 22-07-2006 Op-recht bekeken - Juridisering van het ruimtelijk beleid
AB Rechtspraak Bestuursrecht 26-03-2005 Hoge Raad, 17-12-2004, C03/232HR
Bouwrecht 15-02-2005 De coördinerende taak van provincies en de nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening