Auteur R. Benhadi
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-09-2021 Raad van State 30-06-2021
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 30-05-2021 Nederlands bestuursprocesrecht op onderdelen in strijd met het Verdrag van Aarhus
Gemeentestem 20-11-2019 Rechtbank Oost-Brabant 19-08-2019
Tijdschrift voor Bouwrecht 26-08-2019 Raad van State 30-04-2019
Gemeentestem 16-07-2018 Kroniek Omgevingsrecht
Jurisprudentie Bestuursrecht 16-03-2018 Raad van State 06-12-2017
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-03-2018 Raad van State 20-12-2017
Milieu & Recht 28-02-2018 Raad van State 13-12-2017
Milieu & Recht 28-02-2018 Raad van State 20-12-2017
Milieu & Recht 31-01-2018 Raad van State 28-06-2017
Milieu & Recht 31-01-2018 Raad van State 06-12-2017
Milieu & Recht 30-11-2017 Raad van State 22-02-2017
Milieu & Recht 31-10-2017 Raad van State 15-02-2017
Milieu & Recht 31-10-2017 Actualiteiten geluid 2017
Tijdschrift voor Bouwrecht 27-10-2017 Raad van State 28-06-2017
Jurisprudentie in Nederland 20-10-2017 Raad van State 03-05-2017
StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht 12-10-2017 Geautomatiseerde besluitvorming in het omgevingsrecht
Jurisprudentie Bestuursrecht 11-10-2017 Raad van State 23-08-2017
Jurisprudentie Bestuursrecht 27-07-2017 Raad van State 03-05-2017
Gemeentestem 17-05-2017 Raad van State 01-06-2016
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-05-2017 Raad van State 14-12-2016
Tijdschrift voor Bouwrecht 26-04-2017 Het wetsvoorstel tot afschaffing van de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen
StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht 06-04-2017 Geluid in het Besluit kwaliteit leefomgeving
AB Rechtspraak Bestuursrecht 25-01-2017 Raad van State 10-08-2016
Gemeentestem 09-06-2016 Kroniek Omgevingsrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-05-2016 Het woonschip en de Wet geluidhinder: geen waterdichte regeling
Gemeentestem 28-10-2015 Raad van State 01-07-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-08-2015 Raad van State 11-03-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-06-2015 Raad van State 22-04-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-03-2015 Raad van State 04-02-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-12-2014 Raad van State 06-08-2014
Gemeentestem 07-10-2014 Raad van State 25-06-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-08-2014 Raad van State 05-03-2014
Praktisch Bestuursrecht 14-10-2013 De verdeling van schaarse stimuleringssubsidies
Jurisprudentie Bestuursrecht 24-06-2013 Hof van Justitie van de Europese Unie, 14-03-2013, C-420/11
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-03-2013 Decentralisatie van het natuurbeleid: ontwikkelingen op het vlak van provinciale natuursubsidies. Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht 2013.
Journaal Flora en Fauna 04-05-2011 Ruimtelijke ontwikkelingen en flora en fauna; de stand van zaken
Praktisch Bestuursrecht 30-12-2010 Wet aanpassing bestuursprocesrecht (2)
Praktisch Bestuursrecht 19-08-2010 De Crisis- en herstelwet vanuit algemeen bestuursrechtelijk perspectief